Znaczki pocztowe

Kolekcja znaczków gromadzona jest według tych samych zasad co kolekcja banknotów. Trafiają do niej znaczki pochodzące z Niemiec (szczególnie z NRD), Rosji oraz europejskich państw socjalistycznych (wyjątkiem jest kilkadziesiąt wietnamskich znaczków propagandowych).

Najstarsze okazy to znaczki Królestwa Bawarii z lat 1878-1911. Niemiecką pocztę reprezentują znaczki z czasów wielkiego kryzysu (przebijane nominały), III Rzeszy oraz Generalnego Gubernatorstwa. Do ciekawszych niemieckich znaczków zaliczyć należy marki dopuszczone do obiegu we francuskiej i brytyjskiej strefie okupacyjnej.

Znaczą część kolekcji stanowią znaczki propagandowe drukowane w państwach „demokracji ludowej”. Przeważają w nich wizerunki przywódców oraz robotników i chłopów (zwykle sławiące różnorodne prace). Charakter wybitnie propagandowy mają znaczki emitowane dla uczczenia rocznic państwowych lub partyjnych.