Zespół

Kierownik

  1. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

 

Współpracownicy

W pracach badawczych, wydawniczych oraz w gromadzeniu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych biorą udział pracownicy Katedry Europy Środkowej i Wschodniej, tj.:

dr hab. Jakub Sadowski,

dr Marek Hałaburda,

dr Marcin Rzepka,

pracownicy Katedry Historii Nowożytnej:

dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJP II,

dr hab. Marian Wołkowski-Wolski

oraz

mgr Roman Gieroń,

mgr Piotr Włas.

 

Doktoranci

mgr Krzysztof Kofin

mgr Mateusz Kofin

mgr Katarzyna Kwinta

mgr Agnieszka Paderewska

mgr Łukasz Panek

mgr Jakub Ryba

 

Z pracownią ściśle współpracuje również Fundacja „Sarmacja”, a szczególnie jej prezes mgr Zdzisław Jurkowski. Fundacja została utworzona w 2008 r. celu wspierania prac badawczych i wydawniczych prowadzonych w ramach działalności pracowni.

 

Ze względu na prace podejmowane przez pracownię Uniwersytet (Wydział) lub Fundacja „Sarmacja” podpisały umowy o współpracy z Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego, Państwowym Archiwum Obwodu Tarnopolskiego, Archiwum Narodowym w Krakowie i Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.