Wydawnictwa podziemne i emigracyjne

Ważną częścią biblioteczki podręcznej gromadzonej w pracownią są wydawnictwa emigracyjne i wydawnictwa drugiego obiegu (podziemne).

Posiadamy kilkaset prac poświęconych historii Polski, komunizmowi oraz dziejom Polaków w Rosji i Związku Sowieckim. Są to prace opublikowane w Londynie (m.in. Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Polska Fundacja Kulturalna), Paryżu (m.in. Instytut Literacki, Éditions du Dialogue) i Nowym Jorku (m.in. oficyna „Rój”). Książki drukowane były na potrzeby środowiska emigracyjnego oraz dla czytelnika krajowego (o ile udało się je przewieźć do Polski). Nakłady literatury oraz książek historycznych i społecznych z zasady były niewielkie i rzadko kiedy miały kolejne wydania. Emigranci żyjący często w ubóstwie nie kupowali książek na własność. Korzystali z bibliotek i czytelni przy polskich instytucjach, parafiach i stowarzyszeniach.

Posiadamy ponadto wszystkie numery „Zeszytów Historycznych” (1962-2010) oraz wiele numerów „Kultury” (1967-1999) wydawanych przez Instytut Literacki w Paryżu. Z emigracyjnych czasopism historycznych zgromadziliśmy dużą część numerów „Niepodległości”, periodyku wydawanego przez Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Londynie (t. 8-59), oraz „Tek Historycznych” wydawanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne na Obczyźnie w Londynie (t. 8-18).

Posiadamy również kilkadziesiąt numerów przedrukowywanych na emigracji pism krajowych, tj. „Pulsu”, „Zapisu” i „Spotkań”.

Z wydawnictw drugiego obiegu zebraliśmy ok. 270 tytułów książek i gazet. Mamy również niewielki zbiór okolicznościowych druków (ulotek, znaczków i kopert pocztowych). Są one świadectwem kultury niezależnej rozwijającej się w Polsce, szczególnie w okresie stanu wojennego.