Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna dokonuje się na trzech płaszczyznach: (1.) redagowania czasopisma „Textus et Studia”, (2.) współpracy z archiwami ukraińskimi na podstawie podpisanych umów oraz (3.) współpracy z historykami i archiwistami z Białorusi, Litwy, Rosji Ukrainy w celu realizacji programu „Podkowa”.

 

1.

W skład kolegium redakcyjnego „Textus et Studia” wchodzą m.in.: prof. dr hab. Jurij Domanskij (wykładowca Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskiwie), prof. dr hab. Marko Jacov (wykładowca na Uniwersytecie w Lecce oraz na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie), dr Jean-Pierre Gerard, dr Laszlo Tapolcsai (adiunkt na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie).

Na zaproszenie ks. kard. Stanisława Dziwisza do Rady Programowej czasopisma weszli m.in.: JE bp prof. Sergio Pagano (prefekt Tajnych Archiwów Watykanu), prof. Luca Carboni (pracownik archiwum watykańskiego), prof. Francesca Cantu (prorektor Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie), prof. Giuseppe Tognon (wykładowca Uniwersytetu LUMSA w Rzymie), prof. Raimo Pullat (emerytowany profesor Uniwersytetu w Tallinie), prof. Noel-Yves Tonnerre (emerytowany profesor Uniwersytetu w Angers), prof. Luc Courtois (profesor Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium oraz redaktor czasopisma „Dictionnaire d’histoire et de géographique ecclésiastiques”).

 

2.

Celem umów podpisanych z archiwami ukraińskimi było uzyskanie zgody na kopiowanie dokumentów wytworzonych przez instytucje kościelne w Małopolsce Wschodniej (woj. lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie). Do badań nad dziejami Kościoła pozyskano dokumenty dotyczące polityki wyznaniowej Związku Sowieckiego w latach 1944-1990, dokumenty zgromadzone w archiwum kapituły metropolitalnej we Lwowie oraz dokumentację parafii i organizacji katolickich z woj. tarnopolskiego. Umowy podpisano z: Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego, Państwowym Archiwum Obwodu Tarnopolskiego.

 

3.

Prace nad powstaniem atlasu Kościoła łacińskiego na Kresach Rzeczpospolitej i związanej z nim bazy danych (gromadzących informacje o parafiach, klasztorach, kościołach, kaplicach, duchowieństwie diecezjalnym i zakonnym oraz demografii ludności katolickiej) wymagają przeprowadzenia szerokiej kwerendy archiwalnej na Białorusi, Litwie, w Rosji i na Ukrainie. W poszukiwaniach rozproszonych protokołów wizytacyjnych, sprawozdań oraz inwentarzy bierze udział wielu archiwistów i historyków z tych państw. Uczestniczą oni również w robieniu wypisów ze źródeł lub w ich kopiowaniu.