Program „Podkowa” – prace podejmowane w 2017 r.

Program Opracowania i Digitalizacji Archiwów Kościelnych na Wschodzie

 

W roku 2017 fundacja „Sarmacja”, z którą współpracują naukowcy i studenci związani z pracownią (fundacja powołana do współpracy naukowej z pracownią), uzyskała dwa granty. Pierwszy z nich pn. „PODKOWA 2017. Program Opracowania i Digitalizacji Archiwów Kościelnych na Wschodzie” (wniosek nr: 88360/16/A1) przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drugi pn. „Archiwa wschodnie dostępne dla małopolskich uczelni. Kraków ośrodkiem badań nad zasobami archiwalnymi ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej” („Mecenat Małopolski”) – krakowski Urząd Marszałkowski.

Materiały archiwalne zgromadzone w ramach programu „Podkowa” zostaną wykorzystane do stworzenia bazy danych kresowych parafii. Pod koniec roku 2017 zostanie udostępniona w sieci strona internetowa z podstawowymi informacjami na temat parafii łacińskich metropolii mohylewskiej (archidiecezja mohylewska, diecezje: żmudzka, wileńska, mińska, łucko-żytomierska, kamieniecka i tyraspolska). Będzie można na niej znaleźć, poza nazwą, informacje o przynależności administracyjnej, państwowej i kościelnej parafii, krótki opis kościoła parafialnego. Informacje te, w miarę pozyskiwania środków finansowych, będą rozbudowywane o dane na temat kościołów filialnych, kaplic i oratoriów, duchowieństwa, liczby wiernych, miejscowości należących do okręgu parafialnego, zachowanych akt wizytacji i inwentarzy oraz metrykaliów oraz stron w schematyzmach, na których można znaleźć dane o parafii i duchowieństwie.

Ważnym źródłem do redagowania artykułów na temat parafii kresowych będą protokoły powizytacyjne parafii, których kopie pozyskujemy w ramach wspomnianego wyżej programu „Podkowa”.

Poniżej publikujemy fragmenty protokołów wizytacyjnych sporządzonych w 1824 r. – opisy dwóch podolskich kościołów zakonnych (Bar i Wońkowce) oraz inwentarz przedmiotów liturgicznych kościoła franciszkanów w Barze i opis szkoły, szpitala, bractwa i spis zakonników kościoła franciszkanów w Wońkowcach. Dają one rozeznanie na temat tego, jakich informacji może spodziewać się każdy, kto do nich sięgnie.

 

BAR

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH

 

(PAOCh f. 685, op. 4, sp. 22, k. 1-4)

 

[k. 1]

Stan kościoła

 

 1. W mieście Barze kościół zakonny Księży Franciszkanów około 1662 roku, czasu pierwiastkowej fundacji, przez niegdy[ś] WW. Seweryna Kalińskiego, Alberta Miastkowkiego i Samuela Łojowskiego erygowany, podług podania dawnych wizyt był drewniany i w czasie pożaru miasta został spalony.
 2. Kościół teraźniejszy Księży Franciszkanów barskich, podolsko-kamienieckiej diecezji, mohylowskiego dekanatu, za rynkiem miasta ku północy i bramy Międzyboską zwanej, przez niegdy[ś] ks. Brackiewicza gwardiana, kosztem kwesty od r[ok.]u 1776, z dwoma pobocznymi kaplicami, frontem na zachód obszerne założony, długi 41, szeroki, prócz kaplic, 18 łokci, już nieco wyżej okien kaplicznych cegłą wymurowany, lecz dla niewystarczających funduszów ofiar zbieranych, dotąd jeszcze nie mógł i nie może być skończony. Kaplice kościoła poboczne, długie 27, szerokości 12 łokci, z tych jedna od północy i to tylko tymczasowie ukończona, gontami dobrze pobita i zewnątrz niewyprawna. Wchód do kaplicy od zachodu podwójnymi drągami z środka zasuwanymi i na kłódkę zamykanymi drzwiami opatrzone. W kaplicy ściany i sklepienie o czterech filarach murowane wapnem gładko wyprawne i pobielone. Posadzka cegła ułożona dobra. Okien [k. 1v] pobocznych większych 6, mniejsze nad chórem 1; wszystkie dobrze w ramy drewniane oszklone. Chór organowy przy drzwiach wchodowych, o cudnej arkadzie sklepionej murowany, z pozytywką o 7 głosach i wniściem po schodach, u dołu z kościoła drzwiczkami zamykany. Grób pod posadzką kaplicy murowany, sklepiony, przy wchodzie z kaplicy, ladą drewnianą zamykany i przykryty. Ołtarzów na ścianach ordynaryjnie malowanych 3. 1ʸ Wielki z obrazem na płótnie N. Panny Maryi, sukienką drewnianą, wyzłacaną przybrany, wyżej wielką drewnianą rozpiętego na krzyżu C[hrystusa] Pana snycerskiej rzeźby figurą i mensą u dołu o 3ch stopni[ach] murowaną. Cyborium na mensie ordynaryjnej roboty, drewniane malowane i drzwiczkami przy tabernakulum i krągłem baldachem na monstrancją; tu się Sanctissimum w puszce srebrnej wyzłacanej w właściwym czasie renowane przyzwoicie pod zamknięciem konserwuje. Drugi ołtarz w prawo między filarami kaplicznymi z obrazem na płótnie św. Antoniego i mensą murowany. 3ci ołtarz w lewo między filarami kaplicznymi z obrazem na płótnie św. Franciszka, [i] mensą u dołu murowaną. Stacjów na płótnie Męki C[hrystusa] Pana malowanych po ścianach kaplicy zawieszonych 14. Armarium O. w. szafie ściennej po prawej ręce w filarze; 2m kaplicy z drzwiczkami i zameczkiem, tu Oleum Sacra tegorocznej konsekracji, Fones Baptismatis w przyzwoitych naczyniach pod zamkiem ochędożnie chowaną. Ambona naprzeciwko armarium przy filarze kaplicznym, bez baldachimu ordynaryjnej roboty, drewniana, ceratą obłożona. Konfesjonałów ślicznych prostej stolarskiej roboty 2. Ławek dla ludzi świeckich 5a i 4a rządami siedzeń 2; pojedynczych długich przed wielkim ołtarzem dla zakonników 2. Zakrystia za wielkim ołtarzem w kwadrat murowana, cegłą sklepiona, wchód z kaplicy z wąskim przedsionkiem bez drzwiów, po prawej ręce ołtarza. W zakrystii ściany i sklepienie wapnem wyprawne pobielone. Posadzka ceglana, okno z kratą żelazną. Szafa ścienna z drzwiami na garderobę i drzwi pojedyncze na zawiasach z zamkiem francuskim przy wychodzie na dziedziniec klasztoru. Skarbiec nad zakrystią sklepiony, wewnątrz wyprawiony i pobielony, z posadzką ceglaną i drzwiami przy wchodzie z przedsionka zakrystii drewnianymi na zawiasach z klamką i skoblem do kłódki żelaznymi. Cmentarz przedkościelny od dziedzińca klasztoru nieodosobniony, owszem w obwodzie jego zawarty. Dzwonnice przy bramie przedkościelnej: jedna klasztorna, druga parafialnego kościoła, obie na słupach dębowych wybudowane, gontami pobite. Brama wjezdna przed kościół i na dziedziniec klasztoru od frontu murowana, z podwójnymi wielkimi drzwiami i furta mała z pojedynczą, porządnie kutymi, drągiem z środka zasuwanymi.
 3. Kościół pod tytułem św. Józefa założony, dla niewykończenia jeszcze niekonsekrowany i tylko w kaplicy kościelnej nabożeństwo za indultem Illustrissimi Loci Ordinari, którego teraz nie ma, odprawia się. Odpusty Zakonowi s. Franci. dozwolone. W dni świąt: św. Antoniego, N. Panny Anielskiej, i św. Franciszka z wystawionym Sanctissimum uroczyście obchodzone bywają. Relikwiów Świętych Pańskich nie ma.
 4. Mury kościoła coraz większej dezolacji dla nieochrony od słot podpadają. Na dokończenie onych nie ma wystarczających jeszcze funduszów, z zebranych jednak ofiar [k. 2] jest już przeszło 20,000 zł, dla zwiększenia funduszu na procent oddanych i osobno rbl. 236, kop 15, jak niżej w paragrafie X rachunek objaśni. Materiały drzewa skupiono.
 5. Kościół ten Księży Franciszkanów barski od miasta stołecznego diecezji na 100, a od mieszkania dziekana m[iasta] Jaryszowa na 70 wiorst oddalony. Leży w parafii świeckiej barskiej; nie ma własnej parafii. Skutkiem jednak partykularnej z plebanem świeckiego kościoła umowy, parafianom jego Księża Franciszkanie Św. Sakramenty administrują i całkowicie curam animarium sprawują. Jakie są kościoła fundusze, od kogo, kiedy i z jakimi obligami nadane, i czyli obligom czyni się zadosyć […].

 

[k. 3]

 

 1. Srebro

 

Sprzęty różne kościoła Sztuki Waga Próba
funty łuty
1. Monstrancja całkiem srebrna na promieniach pozłacana 1 6 8 8
2. Puszka z nakrywką na Sanctissimum wyzłacana 1 1 6 6
3. Kielich srebrny pozłacany z pateną, jeden 2 30 6
4. Kielich srebrny pozłacany z pateną marcypanowej roboty 2 30 8
5. Kielich srebrny pozłacany z pateną marcypanowej roboty 2 1 6 10
6. Kielich srebrny z pateną, gładki, wyzłacany 2 30 6
7. Trybularz z łódką, srebrny 2 1 20 6
8. Wotum wielkie z napisem ks. Marcina Braszkunicza 1 20 6
9. Wotum różnej figury, wielkości mniejszych 11 31 6
10. Obrączek srebrnych dwie 2 ¼ 6

 

 1. Kompozycja

 

Sprzęty różne kościoła Sztuki Waga
pudy funty łuty
Kielich z pateną pięknej roboty, suto wyzłacane z kompozycji zrobione sztuk dwie 2 30

 

 1. Cyna

 

Sprzęty różne kościoła Sztuki Waga
pudy funty łuty
1. Krzyż z korpusem cynowy na wielkim ołtarzu 1 3 3
2. Lichtarzów ołtarzowych większych 6, mniejszych dwa 8 2 36
3. Lawabo z misą w zakrystii 1 37
4. Tacek małych pod ampułki cztery 4 37
5. Waskulów na Olea Sacra sześć małych 6
6. Kropielniczka mała przy drzwiach zakrystii 6 1 6

 

 1. Miedź

 

Sprzęty różne kościoła Sztuki Waga
pudy funty łuty
Krzyż z korpusem cynowy na wielkim ołtarzu 1 3 3

 

[k. 3v]

 

 1. Mosiądz

 

Sprzęty różne kościoła Sztuki Waga
pudy funty łuty
1. Krzyż z korpusem cynowy na wielkim ołtarzu 1 3 3
2. Lampnica przed wielkim ołtarzem, wielka 1 5
3. Lichtarzyków małych stołowych sześć 6 8 16
4. Krucyfiks ręczny 1 1 16

 

 1. Spiż

 

Sprzęty różne kościoła Sztuki Waga
pudy funty łuty
1. Dzwon wielki na czterech słupach przed kościołem osadzony 1 9 8
2. Dzwon mniejszy rozbity w skarbcu złożony 1 2 6
3. Sygnaturka nad bramą przed kościołem zawieszona 1 1 8
4. Dzwoneczek nad furtką przy bramie przedkościelnej 1 5
5. Dzwonek ścienny przy zakrystii wiszący 1 8
6. Dzwonków małych ręcznych ołtarzowych pięć 5 4 16
7. Dzwonków na korytarzu klasztornym, większy i mały 2 5 16

 

 1. Żelazo

 

Sprzęty różne kościoła Sztuk
1. Forma do pieczenia opłatków siedmiofuntowa 1
2. Cyrkułów do wycinania hostiów 1, do robienia komunikantów, dwa 3
3. Puszka stara na kadzidło 1, młotek 1, nożyczki 1, szczypce 1 4
4. Klucz do zamykania kościoła, chóru i zakrystii 3

 

 1. Blacha

 

Sprzęty różne kościoła Sztuk
1. Naczynie na święconą wodę 1
2. Puszka na hostie 1, łódka z łyżeczką na kadzidło 2 3
3. Latarnia czterema łuskami oszklona, jedna 1
4. Tacek małych pod ampułki, dwie 2
5. Wasculów starych na Olea Sacra, trzy 3

 

 1. Szkło

 

Sprzęty różne kościoła Sztuk
1. Lamp szkła białego, trzydzieści 30
2. Ampułek na wino, wodę do mszy świętej 6
3. Cieniów w kolorach pod lampy 6
4. Lusterko w ramach drewnianych nad mensą w zakrystii 1

 

 1. Drzewo

 

Sprzęty różne kościoła Sztuk
1. Szafa w zakrystii ścienna z trzema dołem z szufladami, wyżej z szesnasto na ornaty orczykami i podwójnymi drzwiami z zameczkiem żelaznym 1
2. Szafa w zakrystii ścienna z dwoma dołem większymi i trzema wyżej mniejszymi szufladami, z podwójnymi drzwiami 1
3. Stół do ubierania się na mszę jeden, stołek maleńki jeden 2
4. Komoda o trzech na skład bielizny szufladach 1
5. Krzesło stare skórą obite 1, stołków ordynaryjnych 2 3
6. Cyborium małe drewniane do ubierania Bożego Grobu 1
7. Skarbonka okuta w kruczki do ściany przybita, z kłódką 1
8. Skabellum 1, pulpit 1, puszka na hostie 1, rzeszoto 1 4
9. Katafalk o dwóch stopniach z trumną malowaną 2
10. Lichtarzów toczonych malowanych rożnej wielkości 24
11. Pozytywek na chorze – dobra 1, w skarbcu zdezelowana – 1 2
12. Obręcz do lania światła woskowego 1
13. Kropideł dwa 2

 

[k. 4]

 

 1. Obrazy

 

Sprzęty kościoła Sztuk
1. Obraz krągły N. Panny Maryi na drzewie malowany 1
2. Obraz z jednej strony N. Panny, z drugiej św. Franciszka, na płótnie 1
3. Obrazów Pana Jezusa – na drzewie krągły 1, na płótnie bez ram 1 2
4. Obrazów ręcznych z malowidła otartych, bez ram pięć 5
5. Obrazów św. Franciszka bez ram 1, bł. Jakuba Strzemię, arcybiskupa 1 2
6. Stacjów męki Pańskiej na płótnie malowanych 14

 

 1. Krzyże

 

Sprzęty kościoła Sztuk
1. Krzyż z korpusem P. Jezusa, procesjonalny, drewniany 1
2. Krzyż z korpusem P. Jezusa, w kruchcie nad kropielnicą, drewniany 1
3. Krucyfiksów małych, ołtarzowych z korpusikami 2
4. Krzyżów z korpusami w zakrystii, drewnianych 2
5. Rezurekcja Chrystusa Pana, snycerskiej rzeźby 1

 

 1. Portatele

 

Sprzęty kościoła Sztuk
1. Portatyl w mensie Wielkiego Ołtarza 1
2. Portatyli w publicznych ołtarzach dwa, w zakrystii dwa 4

 

 1. Sztandar

 

Sprzęty kościoła Sztuk
Stary, niegdy[ś] pułku Wojska Polskiego 1

 

[k. 5]

 

 1. Ornaty

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Ornat lakowy stary, cały w różne złotem przerabiane jedwabne kwiaty, w koło galonkiem złotym [obszyty], u kolumny żółtą szychową kompanką obłożony, płótnem czarnym podszyty, z rekwizytami 6
2. Ornat cały grodetorowy biały w różne złotem przerabiane kwiaty, galonkiem złotym obszyty, podszyty zaś płótnem czarnym, z rekwizy[tami] 6
3. Ornat nowy zielony w muszki drobne czerwone, z kolumną białą grodetorową w deseń, galonkiem żółtego szychu obłożony, czerwoną kitajką podszyty, z rekwizytami 6
4. Orant cały siarczysty w kwiaty jedwabnej materii, galonkiem białym szychowym obłożony, płótnem niebieskim podszyty, bez r[ekwizytów] 1
5. Ornat cielisty w kwiaty materii, z kolumną zieloną w paski szychem przerabianą, galonkiem białym w koło, u kolumny srebrnym obłożony, z rekwizytami 6
6. Ornat stary biały w kwiaty z kolumną odmiennej materii także w kwiaty,  żółtym galonkiem obłożony, bez rekwizyt[ów] 1
7. Ornat stary kaparowego grodetoru, z kolumną blado-różową w kwiaty,  kompanką srebrną obłożony, niebieskim płótnem podszyty 1
8. Ornat cały niebieskiej w srebrne kwiaty materii, galonkiem białym obwiedziony, płótnem czarnym podszyty, bez rekwizytów 1
9. Ornat cały liliowej materii, galonkiem białym obłożony, astrachanią czarną podszyty, nowy, z rekwizytami 6
[k. 5v]

10. Ornat aksamitny zielony z kolumną aksamitną czerwoną, galonkiem białym obłożony, płótnem czarnym podszyty, z stułami i manipularzem

6
11. Ornat cały grodetorowy biały w kwiaty różne kolorowe, galonem żółtym w koło a w kolumny złotem obłożony, czarną astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
12. Ornat fioletowy z mory w deseń, galonkiem złotym obłożony, ciemną zieloną astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
13. Ornat cały fioletowy w paski i kwiaty kolorowe materii, z czerwoną kolumną, galonkiem żółtym obłożony, niebieską astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
14. Ornat cielisty złotem i srebrem przerabianej materii, z czerwoną kolumną, w koło taśmą karmazynową w kolumny galonkiem srebrnym obłożony, żółtym płótnem podszyty, bez rekwizyt[ów] 1
15. Ornat aksamitny amarantowy z kolumną [z] kitajki czerwonej, złotem suto haftowanej, złotym galonkiem obłożony, z rekwizytami dobieranymi, bez manipularza 5
16. Ornat adamaszkowy karmazynowy z kolumną białą [w] niebieskie jedwabne kwiaty, żółtym galonkiem obwiedziony, niebieską astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
17. Ornat adamaszkowy karmazynowy z kolumną parterową złotem i srebrem przerabianą, białą, żółtym galonkiem obwiedziony, ciemną zieloną astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
18. Orant adamaszkowy blado-różowy z kolumną siarczystą w kwiaty, żółtym galonkiem obłożony, czerwonym płótnem podszyty, z stułą, welum, bursą i palką dobieranymi 5
19. Ornat atłasowy biały w paski i kwiaty z kolumną gradetoru białego w kwiaty jedwabiem haftowaną stążką niebieską obłożony, niebieską astrachanią podszyty, z rekwizytami 5
20. Ornat stary [z] atłasu blado-różowego, z kolumną białą morową, galonem szychowym obwiedziony, czarną kraszawiną podszyty 1
21. Ornat [z] mory różowy, stary, z kolumną [z] mory zielonej, taśmą białą jedwabną obłożony, płótnem czerwonym podszyty 1
22. Ornat cały atłasowy, biały żółtym szychowym galonem obłożony, czarną astrachanią podszyty, nowy, z rekwizytami 6
23. Ornat siarczysty parterowy, cały w jedwabne srebrem przerabiane kwiaty, galonkiem białym obłożony niebieską astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
24. Ornat grodeturowy, niebieski w kwiaty, z kolumną blado-różową, żółtym i białym galonkiem obłożony, bez rekwizytów 1
25. Ornat nowy zieloną minionej całej materii, żółtym galonkiem obłożony, czarną astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
[k. 6]

26. Ornat bogaty lamowy, cały w srebrze, wielkie na dnie niebieskie kwiaty, kompanką srebrną obwiedziony, różową kitajką podszyty, z rekwizytami

6
27. Ornat stary, żałobny, czarny z czerwoną kolumną w żółte kwiatki, białym galonem obłożony, z rekwizytami 6
28. Ornat grodeturowy, czarny, z kolumną atłasową w białe i czerwone paski, żółtym galonkiem obłożony, żółtym płótnem podszyty, z rekwizytami, bardzo stary 6
29. Ornat fioletowy, cały w paski i kwiaty, żółtym galonkiem obłożony, niebieską astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
30. Ornat lewanty nowy, zielony, cały w centki drobne, białym galonkiem obłożony, czerwoną kitajką podszyty, nowo zrobiony, z rekwizytami 6
31. Ornat cały biały, w jedwabne kwiaty, żółtym galonkiem obłożony, czerwoną kitajką podszyty, nowy, z rekwizytami 6
32. Ornat zielono mienionej materii, z kolumną szafirową, w pasy, żółtym galonem obłożony, niebieskim płótnem podszyty, z rekwizytami 6
33. Ornat [z] różowej materii, cały szorstkim żółtym galonem obłożony, czarną astrachanią podszyty, z rekwizytami 6
34. Ornat cały szafirowy, cały w pasy materii, galonkiem czyli kompanką żółtą obwiedziony, ciemnym płótnem podszyty, z r[rekwizytami] 6
35. Ornat czarny, cały maszeftrowy, galonkiem biały ordynaryjnym obwiedziony, ciemną astrachanią podszyty, z rekwi[zytami] 6

 

 1. Kapy

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Kapa lamowa, srebrna, z lisztwą karmazynową, w białe kwiatki i szczytem zielonym w żółte paski, żółtym galonkiem obłożona, astrachanią niebieską, białą i cytrynową kitajką podszyta 1
2. Kapa materii blado-różowej, w drobne kwiatki, z lisztwą różową, w wielkie jedwabne kwiaty i sczytem papuzowanym w kwiaty, żółtym galonkiem obłożona, kraszaniną podszyta 1
3. Kapa materialna niebieska, w kwiaty wielkie, bez szczytu, płótnem farbowanym podszyta 1
4. Kapa czarna, peruwianowa czarna, stara, taśmą białą obłożona, pomarańczowym płótnem podszyta, do użycia niezdatna 1
5. Kapa grodenablowa, popielata, taśmą niebieską u szczytu a w koło szychowym galonem obłożona, płótnem niebieskim podszyta 1
6. Kapa groazowa, czarna, zupełnie zdarta i niezdatna do użycia, żółtym galonkiem obłożona, kraszami na czerwono podszyta 1
7. Kapa nowa, w białe jedwabne srebrem przerabiane kwiaty materii, z sczytem odmiennym, białym galonkiem obwiedziona, czerwoną kitajką podszyta 1

 

 1. Stuły

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Stuł materialnych, świetnych, starych 4
2. Stuła żałobna czarna, jedna 1

 

 1. Dalmatyki

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Dalmatyki [z] błękitnej w kwiaty jedwabnej materii, z kolumnami w kwiaty grodetoru zielonego, w wielkie jedwabne srebrem przerabiane, kraszaniną niebieską podszytych, dwie 2
2. Dalmatyk starych z aksamitu blado-różowego, z kolumnami białego grodeturu, żółtym galonkiem obłożonych, niebieskim płótnem podszytych 2

 

 1. Bursy

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Bursa materialna, z niebieską stułą, jedna 1
2. Bursa materialna, z białą stułą, jedna 1

 

 1. Sukienki

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Sukienka na puszkę, muślinowa, szyta, kitajką podłożona 1
2. Sukienka na puszkę Sanctissimum, [z] materii srebrem przerabianej 1
3. Sukienka na puszkę, materialna, kolorowa 1

 

 1. Firanki

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Firanki [z] florensu karmazynowego do N. Panny, [ze] złotym galonkiem 1
2. Firanki [z] kitajki czerwonej do Matki Boskiej, z żółtym galonkiem 1
3. Firanki [z] materii szafirowej do Matki Boskiej, z szlakiem białym 1
4. Firanki muszlinowe kwiatkiem z materii wyszywane 1
5. Firanki koło Pana Jezusa, kitajkowe, papuziowe, z żółtym galonkiem 1
6. Firanki koło św. Antoniego [z] grodetoru białego, w kwiaty szyte 1
7. Firanki grodeturowe, szafirowe 1, kitajkowe, niebieskie, jedne 1
8. Firanek florensowych: karmazynowa, 1, popielata, szyta 1 1
9. Firanki czerwone, grodeturowe, wstążką niebieską lamowane 1
10. Firanki materii blado-różowej, w drobne kwiatki 1
11. Firanki z chustki muszli nowej, na dnie żółtym w kwiateczki 1
12. Firanki blado-różowe w cętki materii, do Matki Boskiej 1

 

 1. Zasłony

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Zasłona z chustki kroużowej, w kwadratowe kwiatki 1
2. Zasłona z chustki gazowej 1

 

 1. Juwelnie

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Juwelnia muszli nowa, biała, w kwiaty, jedwabna, szyta 1
2. Juwelnia muszli nowa, stara, w kwiaty i kółka, szyta, biała 1
3. Juwelnia lniana, biała, w kwiaty, [w] deseń szyty 1
4. Juwelnia z szalu żółtego, galonkiem białym obszyta 1

 

 1. Antepedia

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Antepedium grodeturowe, białe, jedwabiem i srebrem w kwiaty szyte 1
2. Antepedium adamaszkowe, seledynowe, z kolumną [z] innej materii, u dołu srebrem haftowane, stare 1
3. Antepedium grodeturowe, białe, jedwabiem i srebrem w różne kwiaty haftowane, płótnem podszyte 1
4. Antepedium czarne, żałobne z kolumnami różnej materii 1
5. Antepedium materialne, czerwone, nowo przybyłe 1
6. Antepedium małe, czerwone, z odmienną kolumną 1
7. Antepedium materii w deseń robionej, z brzegiem papuziowym [z] grodeturu,  srebrem wyszywanym, stare 1
8. Antepedium popielate materii przestarzałej w deseń, [w] różne kwiatki srebrem szytych, z ramami czerwono malowanymi, niedawno przybyłe, dwoje 2

 

[k. 7]

 

 1. Poduszeczki

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Poduszeczka pod mszał [z] pąsowego aksamitu, w pasy białe szychowe, z żółtym galonkiem 1
2. Poduszeczka na białym suknie w kwiaty, szychem haftowana 1
3. Poduszeczka maszeftowa, zielona, z żółtym galonkiem 1
4. Poduszeczek adamaszkowych, zielonych, dwie 2

 

 1. Bielizna

 

Garderoba kościoła Sztuk
Alba muszli nowa z kompanką na kitajce różowej, srebrna 1
Alb szwabskich, z różnymi u dołu koronkami, z podkładkami 7
Alba muszlinowa z kompanką, u dołu kartonowa, szyta 1
Alb lnianych, starych, z koronkami nicianymi 2
Alb konopnych ordynaryjnych, bez koronek u dołu 2
Komeszek szwabskich z nicianymi koronkami, trzy 3
Komeszek szwabskich bez koronek, starych, dwie 2
Komeszek [z] płótna ordynaryjnego, dla serwitorów, cztery 4
Humerał kartonowy, z przygłówkiem blado-różowym 1
Humerałów szwabskich z różnymi przysłówkami, zakonnych 3
Humerał szwabski, zakonny, w kwiaty haftowany 1
Humerał kitajkowy, z przygłówkiem muszli nowym, wyszywany 1
Humerałów szwabskich, gładkich 8, szytych, lnianych, dwa 10
Korporałów cienkich, płóciennych 12, puryfikaterzów różnych 60 72
Korporałów szwabskich z falbanami dwie, szytych dwie 4
Obrusów lnianych, płóciennych 12, małych wąskich, dwa 5
Obrusów ordynaryjnych, cienkich 7, grubych 23, niebiesko robionych 31
Ręczników lawabowych, wielkich 6, ołtarzowych, małych 15 21

 

 1. Paski

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Pasków do podpasywania alb, włóczkowych, kolorowych 6
2. Pasków nicianych, szwabskiej roboty 4

 

 1. Inne

 

Garderoba kościoła Sztuk
1. Umbrakulum muszlinowe, z Imieniem Jezus jedwabiem wyszytym, z postumentem drewnianym, malowanym 1
2. Dywanów do nakrywania stopni ołtarza, lepszych 2, zdarty 1 3
3. Kilimków ordynaryjnych dobrych trzy, podartych dwa 5
4. Dywan ordynaryjny, nowy jeden, dywaników wąskich 2 3
5. Obicia domowej roboty, od Waszutyńskiego ofiarowane 1
6. Sukno czyli kir czarny, stary, do nakrycia katafalku 1
1. Cerat na płótnie, malowanych, do przykrycia ołtarzów 3
2. Cerata na płótnie, malowana, do osłonienia ambony 1
3. Cyrata nowa, niebieska, na stole w zakrystii 1

 

WOŃKOWCE

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH

 

(PAOCh f. 685, op. 4, sp. 22, k. 77-79v, 81-82, 102v-103)

 

[k. 77]

 

Opisanie kościoła

 

Kościół i klasztor wońkowiecki Księży Franciszkanów z początku [k. 77v] drewniane, jak to można dochodzić z niektórych dokumentów, około roku 1630, nie wiadomo jednak pewnie przez kogo zabudowane i erygowane, dla zaginionych przez różne najazdy nieprzyjacielskie w Kraju, pierwiastkowej fundacji dokumentów. Dochodzić jednak słusznie można z testamentu JW. Zofii z Zamiechowa Tyszkiewiczowej, wojewodziny trockiej, w zamku podhajeckim w roku 1634 sporządzonego, o którym pojaśnienie niżej będzie. Gdzie tymi wyrazy wspomina: „Fundusz kościoła franciszkanów conventualium w Wońkowcach, majętności mojej dziedzicznej, przeze mnie opisanego i nadanego we wszystkim utwierdzam; i tak to wiecznymi czasy mieć chcę nienaruszenie”, że taż JW. Zofia z Zamiechowa Tyszkiewiczowa jest pierwiastkową tego kościoła i klasztoru fundatorką. Jakim zaś osobliwie pod panowaniem tureckim ulegał przemianom, nie wiadomo. Około roku 1643, jak z Testamentu WW. Samuela Zygmunta Zamiechowskiego, dziedzica dóbr Wońkowice, w Kamieńcu sporządzonego, o którym pojaśnieniu niżej. Wiadomość się zasięga, że kościół wońkowicki, teraz egzystujący murować zaczęty, aby jako najprędzej i najprzystojniej być może, i kaplice w nim, małżonki swojej pozostałej i sukcesorów ukończyć upraszał, i na sumieniu zobowiązywał. Pomimo to w wyniesieniu murów przez czas długi zaniedbany; jak tego z wizyty prowincjała PJ. Księdza Patrycego Brodowskiego pod dniem 7 stycznia 1737 roku w Wońkowcach odbytej dochodzić można; w jakiej ubolewa o zaniedbaniu ukończenia kościoła pochodzącego z opuszczenia się miejscowych przełożonych, którzy przez tak wielki przeciąg czasie wyniesione ściany kościoła, mając wielką łatwość zyskania pomocy u dobrodziejów, nie przykładali [do] skutecznego ukończenia; przecież to polecenie mało skutkowało, gdyż dopiero około roku 1780 kościół zupełnie zasklepiony i tak jak teraz jest ukończonym został.

Jest wiadomość z księgi klasztornej miejscowej wzięta, że w roku 1734, około świąt Wielkanocnych zbuntowane chłopstwo z Ukrainy, Kozakami Hajdamakami zwane, napadło na kościół i klasztor wońkowiecki, gdzie zbiwszy i obdarłszy zakonników, po wyłamaniu drzwi do kościoła i zakrystii, ołtarze zrabowali i potłukli, Sanctissimum z cyborium wyrzuciwszy na ziemię sprofanowali, srebra i aparaty kościelne zabrali, a nawet nie przepuszczając grobom, umarłych z trumien dobywali i obdzierali. Od których rabunku mało co, i to przypadkiem, z srebra kościelnego ochronione. Na koniec obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, z wielkiego ołtarza zerwawszy z sukienki srebrnej obdarli, do wodza swego nazwiskiem Czasnyczenka pod miasteczkiem Zińkowem obozem stojącego przynieśli; który ich świętokradztwo zgromiwszy, pomieniony obraz [k. 78] odnieść skąd wzięli surowo nakazał; i dopilnować tego nakaznemu hetmanowi zwanemu Gałagan polecił. Odebrawszy z obozu dowódcy obraz do zwrócenia w swe miejsce, przez Kozaka został w Lesie zińkowskim pod dębem złożony, jaki w sam Dzień Wielkanocny po południu, koło godziny trzeciej przed nieszporami, w przytomności licznie zgromadzonego do kościoła ludu niespodzianie cudownym sposobem w miejscu swoim w ołtarzu umieszczony zjawił się, z powszechnym zadziwieniem wszystkich przytomnych. Kościół teraz istniejący w miasteczku Wońkowcach wymurowany, przez JW. Kryspina Cieszkowskiego, biskupa Niseńskiego w roku 1780, dnia 1 czerwca oraz ołtarz pod tytułem Najświętszy Panny Anielskiej czyli Porciunculi konsekrowany. Stoi nad drogą przez miasteczko przechodzącą, w figurze krzyżowej, na małym wzgórku, frontem na zachód, a od prezbiterium na wschód obrócony. W murach grubych, długość z prezbiterium i kruchtą 55, szerokość z kaplicami 34, a wysokości murów 15 łokci. Dach cały gontami pokryty; nad nawą kościoła i nad kaplicą od południa reparacji potrzebuje. W środku jest kopuła dość wysoka, blachą białą cała pobita, mająca w górze okienek sześć na przestrzał, wewnątrz sygnaturka, a na wierzchu na gałce krzyż żelazny ku północy pochylony. Ściany kościoła zewnątrz wapnem wyprawne znacznie z tynku opadły; wyprawy na nowo i wybielenia potrzebują. Z frontu facjata nieukończona. Drzwi wielkie od zachodu o sześciu gradusach kamiennych do schodzenia przykrych i niewygodnych podniesione, podwójne dębowe fasowane na sześciu zawiasach na zamek i wewnątrz drągiem zasuwające się, do kruchty czyli babińcu prowadzą; jaki na kształt arkady sklepiony, a z tego otwory trzy do nawy kościoła; z których średni ma drzwiczki na dwoje otwierające się, płótnem obite, z wyobrażeniem Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła; a obok tych po obu stronach są dwie framugi w jakich naczynia kamienne z wodą święconą umieszczone. Wewnątrz ściany gładko wapnem wyprawne, jakie pilastry zdobią. Sklepienie w arkady murowane, w kaplicach i prezbiterium murem oddzielone, farbami popstrzone w Kolorach żółtym i zielonym. Podłoga z tarcic w sztuki układana w wielu miejscach reparacji potrzebuje. Przed wielkim ołtarzem i przed kaplicami w podłodze jest drzwi troje dębowych, a pod tymi groby trzy murowane; Każdy z tych jest o jednym lufcie, opatrzony Kratą żelazną, komunikacji z sobą żadnej nie mają. Po prawej stronie drzwi wielkich są drzwiczki pojedyncze na zawiasach i na zamek zamykane do składu; Jaki na kształt framugi w ścianie jest wyrobiony; w tym są złożone, a za tymi schody na chór prowadzą; jaki ma balustradę drewnianą zielonowatą, olejno malowaną i posadzkę drewnianą; Na chórze umieszczony jest organ o głosach dziewięciu, prócz bębna, z miechami dwoma, za pośrednictwem wagi podnoszącym się; jaki ma facjatę [k. 78v] snycerskiej roboty zielono-marmurowo malowaną, miejscami złoconą; z frontu piszczałki cynowe. Ołtarzów konsekrowanych jest pięć. 1szy Ołtarz wielki przy tylnej ścianie kościoła na wschód położony. Cały z drzewa snycerskiej roboty, zielono olejno w imitacji marmuru malowany, miejscami złocony; w gzymsy, floresy i kapitele ozdobiony; po obu stronach, podobnież malowanymi, nieco od ściany odsadzany; w tym obraz Matki Boskiej trzymającej Pana JEZUSA, olejno na płótnie malowany, w tumbie osadzony, zasuwający się obrazem Najświętszej Panny Anielskiej czyli Porciunculi; nad tymi jest napis: AVE MARYA, a powyżej obraz św. Tekli i św. Erazma, w ramach drewnianych wyzłacanych. Ołtarz ten ma mensę murowaną, o trzy gradusy podniesioną; przy niej antepedium do odmiany. Na tej jest umieszczone cyborium zewnątrz podobnie jak ołtarz, a wewnątrz blado-różowe w złote gwiazdeczki malowane; Powyżej tego jest tabernaculum pro expositione SS. Sacramenti biało klejowo malowane, miejscami złocone; Na wierzchu tego jest umieszczony Baranek Apokaliptyczny na księdze z siedmioma pieczęciami leżący. Po obu stronach tego ołtarza są duże statuy św. Mikołaja biskupa po jednej, a po drugiej stronie św. Bonawentury; a powyżej tych w różnych miejscach sześć aniołków podobnież malowanych. 2gi Ołtarz po prawej stronie przy rogu ściany o prezbiterium opierający się jest z drzewa snycerskiej roboty, w floresy i kapitele; w Nim Obraz św. Franciszka Serafickiego, zasłaniający się obrazem św. Mikołaja; a po wyżej tego obraz mniejszy św. Bonawentury. Ołtarz ten ma mensę o dwa gradusy podniesioną; powyżej po obu stronach są dwie statuy Św. Pańskich, a w różnych miejscach pięć aniołków biało klejowo malowanych. 3ci Ołtarz jest w kaplicy po tejże samej stronie położony przy ścianie od strony południowej, Cały z drzewa snycerskiej roboty, olejno malowany, na dnie czarnym aksamitnym, szychowym galonem dokoła lamowanym; ozdobiony po obu stronach dwoma Statuami Św. Pańskich, po wyżej których w górze są dwa aniołki biało klejowo malowane. W tym ołtarzu wyobrażenie Pana JEZUSA Ukrzyżowanego, przy tymże jest mensa o dwa gradusy podniesiona. 4ty Ołtarz po lewej stronie przy ścianie o prezbiterium opartej, w formie, strukturze i malowaniu zupełnie drugiemu podobny; w nim obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny MARYJ: a po wyżej tego mniejszy obraz św. Jana Nepomucena; mensę ma o dwa gradusy drewniane podniesioną. Ozdobiony także po obu stronach dwoma statuami Św. Pańskich, wyżej których w różnych miejscach aniołków jest cztery, biało klejowo malowanych. 5ty Ołtarz jest w kaplicy po tejże samej stronie przy ścianie od północy położony, w strukturze i malowaniu zupełnie trzeciemu podobny; w nim obraz św. Antoniego łaskami słynącego, zasuwający się obrazem podobnymże; Po wyżej tego, obraz mniejszy Św. Św. Apostołów Szymona i Tadeusza; nad którym [k. 79] nad którym Duch Święty w postaci gołębicy. Ozdobiony jak i powyższe po obu stronach dwoma statuami Św. Pańskich; Wyżej których w górze aniołków jest sześć biało klejowo malowanych. Mensę ma murowaną o dwa gradusy drewniane podniesioną. Wszystkie te ołtarze są podobnie jak wielki ołtarz malowane, przy wszystkich są mensy murowane, z portatylami, o dwa gradusy podniesione; a obrazy dość kształtnie olejno na płótnie malowane. Z tej kaplicy są drzwiczki w ścianie pojedyncze na zawiasach, a za tymi schody murowane na ambonę prowadzą. Jaka wisząca cała, snycerskiej roboty, przyozdobiona pilastrzykami, z kapitelami i aniołkami, podobnie jak ołtarze malowana. Nad tą jest baldachim, pod którym Duch Św. w postaci gołębicy, a na wierzchu figura św. Franciszka Serafickiego każącego do ludu. Po prawej stronie przy ołtarzu św. Franciszka jest chrzcielnica w formie ołtarza snycerskiej roboty, a zdobiona po obu stronach dwoma aniołkami biało klejowo malowanymi; a w wierzchu figura św. Jana Chrzczącego Pana JEZUSA podobnież malowana, gdzie w szufladzie na kształt mensy o jeden gradus podniesiony i na kluczyk zamykającego się, w kociołku miedzianym, wewnątrz wybielanym, chowa się woda chrzcielna, a obok tej Oleje SS. konserwują się. Za wielkim ołtarzem jest piscina przyzwoita. Prezbiterium kościoła jest romaniką drewnianą w słupki rżniętą od nawy oddzielone, jaka i ciemno zielono olejno malowana. Okien w prezbiterium kościoła podługowatych w górze zaokrągłowych trzy, w nawie kościoła takichże cztery, a nad chórem kwadratowe jedno. W obu kaplicach okien podobnychże lecz nieco mniejszych sześć. Ogółem czternaście. Ławek w nawie kościoła jest dębowych gładkiej stolarskiej roboty po obu stronach osiemnaście, w prezbiterium podobnychże sześć, a za romaniką przed wielkim ołtarzem choralnych niebiesko malowanych dwie. Ogółem dwadzieścia sześć. Konfesjonałów dębowych snycerskiej roboty dwa. Z prezbiterium na prawo są drzwi pojedyncze dębowe kute i na zamek dobry zamykane, a te na cmentarz prowadzą. Po lewej stronie drzwi podobneż do zakrystii, w jakiej ściany gładko wapnem wyprawne, podłoga z tarcic układana, a sklepienie w arkady murowane; w tej na prawo są drzwi pojedyncze kute i na kłódkę zamykane; a za tymi schody kręcone na strych kościoła. W ścianie od północy jest okno miernej wielkości, pod którym framuga, a w tej umieszczona mensa do ubierania się. Powyżej której krzyż drewniany z korpusem podobnym olejno malowanym. Obok tej w kącie jest kominek z drzwiczkami drewnianymi, a poniżej tego szafka na schowek lamp. Naprzeciwko zaś tego przy ścianie jest umieszczony lawaterz. W ścianie schodowej są drzwi pojedyncze na klamkę wewnątrz zamykające się. [k. 79v] Po wyżej tych jest okienko kratą żelazną zewnątrz opatrzone. Drzwi te prowadzą na cmentarz. Jaki cały murem opasany; od zachodu ma furtkę drewnianą podwójną na zawiasach i na drąg wewnątrz zamykające się, a po wyżej na murze krzyżyk drewniany. Za furtką naprawo jest dzwonnica na słupach sześciu wsparta, w jakiej są umieszczone dzwony Kościelne. Nad dzwonnicą jest figura drewniana z korpusem podobnym czerwono olejni malowanym.

 

[k. 81]

Szkoła parafialna wońkowiecka

 

Podług układu zakonnego duchowieństwa diecezji kamienieckiej z Komisją Sądową Edukacyjną Krzemieniecką w roku 1811 zawartego, winien utrzymywać klasztor wońkowiecki WW. XX. Franciszkanów i utrzymuje ciągle swym kosztem szkołę parafialną. Osobnego domu na ten przedmiot nie ma, ale w oficynie klasztornej dzieci uczą się. Nauczycielem tej szkoły ur[odzony] Andrzej Siomaszkiewicz, stanu szlacheckiego, wyznania greko-unickiego. Posiada nauki języków łacińskiego, rosyjskiego, polskiego i innych klasycznych obiektów. Ma uczniów dziesięciu: 1. Ludwik Ochocki, 2. Erazm Zrazikowski, 3. Ludwik Marciszewski, 4. Michał Duracz, 5. Lucjan Malinowski, 6. Jan Duracz, 7. Adam Gorejecki, 8. Jozef Zdanowski, 9. Piotr Tarczyński, 10. Michał Myszyński. Wszyscy uczniowie są stanu szlacheckiego, religii katolickiej obrządku łacińskiego. Uczą się czytać i pisać po polsku i rosyjsku, arytmetyki; w czym ile wiek pozwala dość dobrze postąpili. Nauczyciel prócz wiktu w klasztorze ma wyznaczoną pensją o której niżej.

 

Szpital ubogich

 

Chociaż przy kościele zakonno-parafialnym wońkowieckim XX. Franciszkanów szpital dla ubogich naznaczony i uposażony zapisami: 1° testamentem JW. Zofii z Zamiechowskich Tyszkiewiczowej, wojewodziny trockiej, dziedziczki między innymi dóbr Wońkowiec, w zamku podhajeckim w dniu 5 września 1634 roku zrobionym; jakim dla szpitala wońkowieckiego przeznaczyła wiecznymi czasy rocznej pensji, tak jak dla janowskiego, złotych sześćdziesiąt, z wyraźnym poleceniem aby ksiądz gwardian [k. 81v] pro tempore existens upominał się potomków i dzierżawców tej majętności; 2° testamentem W. Samuela Zygmunta Zamiechowskiego, dóbr Wońkowiec dziedzica, w Kamieńcu dnia 7 stycznia 1643 roku spisanym i w aktach grodzkich kamienieckich oblatowanym; jakim pozostałą swą małżonkę i sukcesorów zobligował, aby szpital w Wońkowcach był zbudowany, na miejscu gdzie pod ów czas był Dom Pisarzów. Do którego ubogim aby dano zarazem krów 6 i z osobna corocznie wiecznymi czasy masła fasek 2, sera kop 2, wieprzów karmnych 4. Także zboża i leguminy ile będzie potrzeba. Płótna na koszule i odzienie według możności, lub wełny na odzież, aby zawsze ubogich dochodziło. Do czego wykonania i zadosyć we wszystkim uczynienia, pozostałą swą małżonkę i rodzonych swych braci jako sukcesorów zobligował, aby się woli i dyspozycji jego zadosyć stało na sumieniu zobowiązał. Jednak acz miejsce na szpital oddane było w władanie klasztoru jak wizyta prowincjalska pod rokiem 1737 wspomina, i o dochodzenie należytości funduszowych na utrzymanie szpitalu na dziedzicach dóbr Wońkowiec miejscowemu gwardianowi polecił, co jednak uskutecznić zaniedbano, dlatego fundusz ten nie użytkuje i szpitalu nie ma.

 

Bractwo kościelne

 

Przy kościele zakonno-parafialnym wońkowieckim WW.OO. Franciszkanów jest Bractwo mężczyzn i sióstr pod tytułem Szkaplerza Świętego na mocy przywileju generała Zakonu Karmelitańskiego, [z] którego nadania oryginał drukowany przy archiwum kościelnym konserwuje się, podpisany w Rzymie dnia 20 lutego 1760 roku  per Fr. Philippum a Sancto Francisco, generała zakonu podpisany, a dnia 25 maja 1764 roku w Kamieńcu przez księdza Aleksandra Kazimierza Dunina Łąbęckiego , dziekana prałata katedralnego, wikarego generalnego i oficjała diecezji kamieniecko-podolskiej przyjętego i potwierdzonego i drugie Bractwo św. Antoniego Padewskiego, przywilejem zakonnym Reguły Świętego Franciszka utwierdzone. Oba te bractwa składają się z osób stanu różnego płci obojej. Sum kapitalnych, ani żadnego funduszu stałego nie mają. Kwesta po kościele i ofiary ludu za światło przy szlubach, pogrzebach i egzekwiach czynione całkowity dochody bractw tych stanowią. Sprzętów osobnych ani mobiliów żadnych Bractwa te nie mają. Do zapisywania przychodów i rozchodów pieniężnych są księgi sznurowe, z których się gwardianowie co miesiąc członki bractwa wyliczają; także karbony pod dwoma kluczami X. Gwardiana i Starszego Brata utrzymywane. Dochody wszelkie jakie mają te bractwa na światło i inne kościoła potrzeby obracają. Sesja elekcyjną po święcie Najświętszej Panny MARYJ Szkaplerznej odbywają, pod prezydencją miejscowego klasztoru gwardiana i urzędników potrzebnych dla siebie stanowią. Do wpisywania sesjów takowych i przyjętych [k. 82] członków do bractwa jest osobna księga. Szczególne bractwa obowiązki są te: śpiewać koronkę w święta i niedziele, bywać na nabożeństwach kościelnych w dnie uroczyste. W czasie procesjów i pogrzebów parafian z światłem i chorągwiami asystować. Kościół w ozdoby wewnętrzne z dochodów posiadanych opatrywać. Co wszystko jak najregularniej dopełniają.

 

Obrachunek kasy brackiej roczny Srebrem
ruble kopiejki
Przychód 1° Zostawało w roku zeszłym w kasie bractwa 289 16½
2° W ciągu roku przybyło do kasy z kwesty za światło od pogrzebów i innych 62 62
Summa przychodu z remanentem 351 78½
Rozchód Wydało bractwo na światło i inne potrzeby kościoła 137 18½
Zostaje w kasie bractwa na dalszy czas 214 60

 

Przychody i rozchody są w księgach umyślnie na to sporządzonych zapisywane i regularnie obliczane.

 

Cmentarz grzebalny

 

Cmentarz gdzie się ciała zmarłych parafian kościoła zakonno-parafialnego wońkowieckiego grzebią jest nie daleko za miasteczkiem w stronie wschodowej położony, rowem okopany; Jaki w wielu miejscach poosuwał się, znacznej reparacji lub okopania na nowo potrzebuje. Wchód do niego od strony północnej przez bramę otwartą, w środku jest figura wyniosła zielono olejno malowana z korpusem drewnianym. Cmentarz ten jest w figurze prostokąta; zajmuje pod sobą pola: morgów dwa.

 

[k. 102v]

 

Jakiego instytutu zakonnicy

 

Zakonnicy w klasztorze wońkowieckim mieszkający są reguły św. Franciszka Wyznawcy Braci Mniejszych Konwentuałów, powszechnie Franciszkanami zwanych; Mają swe prawa przywilejami Ś[wię]tej Stolicy Apostolskiej utwierdzone i tymi się rządzą. Przełożonego klasztoru gwardiana na lat trzy zgromadzenie zakonnej kapituły obiera, którego prowincjał utwierdza, a biskup diecezjalny od siebie potrzebny mu instrument wydaje i do miejsca instytuje.

 

Wiadomość o zakonnikach klasztoru wońkowieckiego.

 

1° Gwardian PJX. Joachim na świecie, Dominik w Zakonie, syn Dominika, Promiński, stanu szlacheckiego. Urodził się w roku 1749 w nacji niegdyś polskiej, a jak teraz Cesarsko-Niemieckiej Galicji. Uczył się nauk początkowych i wyższych w Lwowie od roku 1760 do 1769, gdzie i wstąpił k. 103] do zakonu, później filozofii, teologii i prawa kanonicznego od roku 1770 do 1777 uczył się. Wyświęcony na kapłana w roku 1774. Został bakałarzem Św. Teologii w roku 1776. Od tego roku do 1780 był profesorem filozofii w Lwowie. Od roku 1780 w Zamościu był profesorem filozofii razem i kaznodzieją do roku 1782. W roku 1786 w Międzyrzeczu Ostrogskim był także profesorem filozofii i teologii. W roku 1783 został doktorem Św Teologii. Od roku 1787 do 1794 był gwardianem w Międzyrzeczu i Wońkowcach. W roku 1796 na kapitule prowincjalskiej barskiej został dożywotnim Ojcem Prowincji. Od roku 1796 do 1805 na kapitule prowincjalskiej barskiej został obrany prowincjałem. Od roku 1806 do teraźniejszego czasie zostaje gwardianem w Wońkowcach. Oprócz tego od roku 1815  ma sobie poruczony urząd Deputata Duchownego powiatu kuszyckiego, który i do tychczas spełnia. Nigdy nie miał nałożonego sztrafu i pod sądem nie był.

2° Kaznodzieja JX. Franciszek na świecie, Jeremiasz w zakonie, syn Antoniego, Jaźwiński, stanu szlacheckiego. Rodził się w roku 1799 w guberni wołyńskiej, w powiecie zasławskim, we wsi Bilczynie. Kontynuował nauki w szkołach XX. Pijarów w Międzyrzeczu Koreckim aż do klasy piątej. Wstąpił do zakonu w roku 1815 w klasztorze Międzyrzeckim. W zakonie słuchał filozofii i teologii do roku 1822. W tymże samym roku wyświęcony na kapłana w mieście Mińsku, przez JW. biskupa Dederkę, a w roku 1823 od władzy zakonnej przysłany na kaznodzieję do klasztoru wońkowieckiego, gdzie i dotąd obowiązek ten spełnia. Pod sądem nie był, sztrafami nie karany.

3° Spowiednik JX. Mojżesz Augustyn na świecie, Bernard w zakonie, syn Daniela, Dziewanowski, stanu szlacheckiego. Urodził się w roku 1797 w guberni podolskiej, w powiecie płoskirowskim, we wsi Żuczkowcach. Kontynuował nauki w szkołach barskich. Wstąpił do zakonu w roku 1818 w Barze, gdzie słuchał nauk wyższych i teologii moralnej do roku 1821. W Kamieńcu Podolskim przez JW. Franciszka Borgiasza Mackiewicza biskupa i kawalera [był wyświęcony]; skąd wprost od władzy zakonnej w roku 1821 do klasztoru wońkowieckiego na spowiednika [był wysłany]; gdzie i dotąd zostaje. Pod sądem nie był, sztrafami nie karany.

4° Podług potrzeby miejsca i funduszu liczba zakonników mieszkających przy klasztorze wońkowieckim jest dostateczna. Klauzury nie ma; zakonnicy mają jeden stół i wspólne pożycie. Regułę swojego Prawodawcy Świętego Franciszka punktualnie zachowują. Parafianie mają posługę w administrowanie Świętych Sakramentów. Księgi metryczne są porządnie utrzymywane i czysto zapisywane.