Prace doktorskie i magisterskie

Na seminarium z historii najnowszej i historii kultury, prowadzonym pod kierunkiem kierownika pracowni, napisano następujące prace tematycznie związane z zagadnieniami badawczymi podejmowanymi w ramach działalności pracowni:

 

PRACE DOKTORSKIE

 

Koczwańska-Kalita Dorota

Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010. Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny

 

Osiecki Jakub

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej w latach 1920-1932

 

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

Zawora Magdalena

Represje wobec Kościoła Rzymskokatolickiego w mieście Krakowie w świetle „Kwestionariusza do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964”

 

Mielczarski Marek

Represje wobec Kościoła katolickiego w południowych dekanatach archidiecezji krakowskiej w świetle „Kwestionariusza do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964”

 

Gębala Kinga

Represje wobec Kościoła katolickiego w zachodnich dekanatach archidiecezji krakowskiej w świetle „Kwestionariusza do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964”

 

Kula Agnieszka

Represje wobec Kościoła katolickiego w podkrakowskich dekanatach archidiecezji krakowskiej w świetle „Kwestionariusza do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964”

 

Dziedzic Eugeniusz

Działalność polityczna i społeczna biskupów polskich w latach 1918-1939

 

Frej Agnieszka

Ksiądz Ignacy Chwirut (1887-1973)

 

Mirek Mateusz

Nowa rodzina jako część nowej rzeczywistości. Model rodziny propagowany przez propagandę komunistyczną na łamach czasopisma „Przyjaciółka” w latach 1948-1956

 

Chmielecki Piotr SCJ

Cenzura w walce z Kościołem katolickim na przykładzie działań Krakowskiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w latach 1960-69 (prowadzący: ks. lic. Sławomir Kamiński SCJ)

 

Ogórek Łukasz SCJ

Sobór Watykański I w świetle „Tygodnika Soborowego” (prowadzący: ks. lic. Sławomir Kamiński SCJ)

 

Olszewski Michał SCJ

Małe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w latach 1932-1963 (prowadzący: ks. lic. Sławomir Kamiński SCJ)

 

Dudek Robert

Księża archidiecezji krakowskiej aresztowani w latach 1947-1953

 

Kościelna Beata

Arkadiusz Bożek (1899-1954) – polski patriota na Śląsku Opolskim

 

Chwałek Witold

Generał Antoni Chruściel (1895-1960)

 

Gieroń Roman

„Pod lupą bezpieki”. Inwigilacja duchowieństwa diecezjalnego w Krakowie w świetle sprawozdań Sekcji 5 Wydziału V WUBP z lat 1946-1952

 

Wojtyna Elżbieta

Zbylut Grzywacz wobec rzeczywistości PRL. Stosunek Władzy Ludowej do artysty

 

Borkowski Jerzy

Działalność „Księży Patriotów” w latach 1949-1956 w województwie krakowskim

 

Wiatr Marta

Lida-losy mieszkańców 1939-1956

 

Duda Michał

Archidiecezja wileńska w latach 1926-1939 w świetle schematyzmów diecezjalnych

 

Grudnik Grzegorz

Działalność terrorystyczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) w latach 1930-1936 w świetle wybranych tytułów prasowych

 

Dudka Agnieszka

Archidiecezja mohylewska w latach 1923-1932 w świetle schematyzmów diecezjalnych

 

Pitula Izabela, Regulski Bartłomiej

Archidiecezja mohylewska w latach 1900-1914 w świetle schematyzmów diecezjalnych

 

Rewiś Katarzyna

Żydzi w Krakowie (1939-1945)

 

Wrzesiński Mariusz

Ks. major Jan Leon Ziółkowski (1889-1940) (prowadzący: ks. lic. Sławomir Kamiński)

 

Ciszewska Magdalena

Żydzi w Częstochowie 1939-1945

 

Solak Kinga

Polska ludność Stryja podczas pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941)

 

Kowalik Anna

Obraz radzieckiej Legnicy we wspomnieniach mieszkańców

 

Stabrawa Michał

Polska mniejszość narodowa na Białorusi – czynniki podtrzymujące polską tożsamość narodową w latach 1986- 1994

 

Panek Łukasz

Obóz pracy przymusowej w Miechowicach Wielkich 1944- 1945

 

Przybyła Krzysztof

Żydzi w zachodniej części województwa krakowskiego w okresie międzywojennym

 

Kęsek Monika

Propaganda antyangielska w okresie II wojny światowej w świetle „Gońca Krakowskiego” (27 X 1939-18 I 1945)

 

Cieślak Patrycja

Druga wojna czeczeńska (VIII 1999-XII 2001) w świetle relacji prasowych „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”

 

Nowak Marta

Propaganda antypolska w polskich gazetach sowieckich „Sierp” i „Głos Radziecki” w latach 1932, 1933 i 1936

 

Misiura Magdalena

Internowanie żołnierzy Armii Krajowej obszaru krakowskiego w ZSRR (1945-1947)

 

Goraj Anna

Internowani stanu wojennego na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie (12/13 XII 1981-31 III 1982)

 

Ryba Jakub

Polacy i obywatele polscy w łagrach Workuty w latach 1935-1956 w relacjach byłych więźniów

 

Reiser Agnieszka

Uwięziony świat. Niemiecki obóz w Płaszowie (1942-1945)

 

Jamróz Dominika

Wątki autobiograficzne w filmach fabularnych Andrieja Tarkowskiego

 

Kozicki Krystian

II wojna światowa w Tarnopolu na podstawie wspomnień polskich mieszkańców

 

Pająk Joanna

Ludobójstwo ludności polskiej w powiecie włodzimierskim (1942-1945)

 

Sadowska Katarzyna

Wybory parlamentarne na terenie powiatu olkuskiego w okresie stalinowskim

 

Pszon Florentyna

Służba bezpieczeństwa wobec Mieczysława Pszona (1945-1989)

 

Sęk Magdalena

Ludność żydowska na terenie diecezji kieleckiej (1939-1945)

 

Makowska Magdalena

II Rzeczpospolita Polska w nauczaniu historii w liceum ogólnokształcącym (1948-1980)

 

Szumny Iwona

Metody walki z ideologią komunistyczną w listach pasterskich Prymasa Stefana Wyszyńskiego (1946-1981)