Pozostałe zbiory

Oprócz zbiorów kresowych w pracowni gromadzi się archiwalia, karty pocztowe, banknoty, znaczki pocztowe związane z Niemcami oraz Polską Ludową i pozostałymi państwami komunistycznymi.

Zbieramy również wydawnictwa propagandowe oraz publikacje wydawane na emigracji i w podziemiu.

W biblioteczce podręcznej znajdują się czasopisma oraz wydawnictwa naukowe dotyczące zagadnień będących przedmiotem zainteresowania pracowników i współpracowników pracowni (historia krajów Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem okresu komunistycznego, historia komunizmu, historia Niemiec).