„Miasto socjalistyczne”

MIASTO SOCJALISTYCZNE”

Program Badań nad Historią i Kulturą Nowej Huty

Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez pracowników i współpracowników pracowni dotyczącymi badania przestrzeni totalitarnej i posttotalitarnej (rozumianej tutaj jako teren szeroko zakrojonego eksperymentu społecznego, zainicjowanego w realiach stalinizmu) w latach 2009-2013 zbierano relacje ustne i dokumentację odnoszące się do Nowej Huty. W ramach działań zebrano kilkadziesiąt ustnych relacji mieszkańców Nowej Huty, zorganizowano interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą 60-leciu Nowej Huty oraz pozyskano kopie cyfrowe zdjęć z archiwum ks. Józefa Gorzelanego, budowniczego kościoła „Arka Pana” w Nowej Hucie – Bieńczycach. Konferencja, zorganizowana przy współpracy z Radą Miasta Krakowa, odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2009 r.

Program został zawieszony ze względu na trudności w pozyskaniu środków do sfinansowania wywiadów i kopiowania materiałów znajdujących się w rękach prywatnych (mimo deklaracji żadna krakowska instytucja nie była zainteresowana prowadzonymi pracami).