Współpraca pomiędzy Pracownią a panią prof. Lubow Żwanko z Charkowa

W ostatnim czasie nawiązana została współpraca pomiędzy Pracownią a panią prof. Lubow Żwanko z Charkowa. W swojej pracy badawczej zajmuje się polską diasporą w Charkowie i dawnej guberni charkowskiej. Jest autorką słownika Polaków mieszkających i pracujących w tym mieście od 1805 do 1918 r. Wielu naszych rodaków dobrze zapisało się w dziejach miasta. Jeszcze w grudniu tego roku będziemy gościć Panią Profesor na naszej uczelni. Przyjedzie, by wygłosić u nas gościnny wykład i zaprezentować wspomniany wyżej słownik biograficzny.

Słowo wstępne polskiego Konsula Generalnego w Charkowie dot. publikacji – w dwóch językach

Streszczenie – Słownik

Słowo wstępne – Słownik

Liubov Zhvanko – życiorys