Karty pocztowe

Trzecią częścią archiwum pracowni są karty pocztowe, litografie i drzeworyty dotyczące Kresów Wschodnich. Obejmują one 234 skatalogowane i opisane pozycje (w większości karty pocztowe). Obiekty zostały zakupione w antykwariatach oraz na aukcjach internetowych przez pracowników i współpracowników pracowni.
Na kartach pocztowych umieszczone są widoki miast i gór oraz zabytkowe obiekty w miejscowościach takich jak: Baranowicze, Bereza Kartuska, Berezwecz, Bolechów, Brody, Brześć Litewski, Czerniowce, Czerwonogród, Druskienniki, Głębokie, Grodno, Halicz, Hołoby, Horyń, Jaremcze, Klewań, Kobryń, Kosów, Lida, Lubieszów, Lwów, Łabunie, Mereczowszczyzna, Mir, Nowogródek, Nowogródek, Pińsk, Połock, Prukany, Słonim, Sokole, Stołpce, Stryj, Szumiany, Tarnopol, Truskawiec, Uherskie, Wilno, Witebsk, Wołkowysk, Worochta, Zaleszczyki, Złoczów i Żytnowicze.
Najstarsze karty pocztowe wydrukowano na początku XIX w., a ostatnie tuż przed wybuchem II wojny światowej. Do części z nich wykorzystano fotografie znanych fotografików: J. Bułhaka, K. Eliasza, L. Gelgora, J. Poziemskiego, M. Seńkowskiego, E. Sokołowa, E. Wysiekierskiego i J. Żmigrodzkiego.