Fotografie

Zbiór fotografii, w większości dokumentujących polską obecność na Kresach Wschodnich, liczy 557 zdjęć. Podobnie jak i inne części archiwum pracowni kolekcja powstała dzięki darowiznom pracowników i współpracowników.
Większość fotografii przedstawia zabytki sakralne kresowych miast i wsi. Spośród nich najcenniejsze są zdjęcia z końca XIX w. (wykonane na potrzeby Grona Konserwatorów Galicji Wschodniej), prezentujące zabytki w: Mikulińcach, Brzeżanach, Drohobyczu, Nowym Mieście i Buczaczu.
Do ważnych fotografii należy zaliczyć zdjęcia zrobione przez żołnierza niemieckiego w pierwszych miesiącach wojny sowiecko-niemieckiej w: Narwie, Dorpacie i Pskowie.
Ponadto w zbiorze znajdują się zdjęcia rodzin kresowych, pamiątkowe fotografie z obozów harcerskich i wycieczek krajoznawczych, zdjęcia klasowe oraz portrety (szczególnie ważne – portrety duchownych).