Drobiazgi

Ostatnią częścią Archiwum Kresowego jest zbiór przedmiotów związanych ze wschodnimi ziemiami Rzeczpospolitej. Ze względu na małą liczbę przedmioty te określane są jako „drobiazgi”.
Do najokazalszych zaliczają się: kopie austriackiej i polskiej tablicy granicznej z orłem (wzór 1919-1927), pochodząca z okresu międzywojennego tablica szkolna z Uhornik, wsi w gminie Otynia, powiecie tłumackim, województwie stanisławowskim (obecnie: rejon kołomyjski, obwód iwanofrankowski), oraz pieczęć gminy Biłka Królewska, wsi leżącej w powiecie lwowskim, województwie lwowskim (obecnie: rejon pustomycki, obwód lwowski).