Dokumenty

Niewielką część zbiorów pracowni stanowią dokumenty niezwiązane bezpośrednio z Ziemiami Wschodnimi Rzeczpospolitej. Na potrzeby dydaktyki zakupiono lub otrzymano dokumenty związane z okresem okupacji (niemieckie dowody tożsamości, asygnaty na zboże, poświadczenia oddania produktów rolniczych itp. oraz dokumenty i zdjęcia związane z polskimi formacjami zbrojnymi na Zachodzie).

W 2016 r. zbiory te zostały powiększone o kilkadziesiąt niemieckich pamiętników żołnierskich z okresu I wojny światowej i kilkadziesiąt listów z frontu i obozów jenieckich (okres I i II wojny światowej).