Czasopisma

W biblioteczce podręcznej gromadzimy również czasopisma. Posiadane przez nas tytuły i roczniki są darowizną wielu osób i instytucji. Przyjmujemy czasopisma historyczne dotyczące historii najnowszej, polityczno-społeczne oraz zajmujące się propagandą, kulturą i sztuką socrealistyczną.

Z czasopism polityczno-społecznych posiadamy następujące tytuły: „Tygodnik Powszechny” (1966-1991), „Frondę” (kilkadziesiąt numerów z lat 1994-2016), „Uważam Rze” (2011-2012), „W Sieci” (2012-) i „Do Rzeczy” (2013-).

Periodyki publikujące teksty historyczne reprezentowane są przez: „Naszą Przeszłość” (połowa numerów z lat 1949-1990), „Kartę” (1993-2015), „Arcana” (1995-2012), „Zeszyty Sandomierskie” (1998-), „Biuletyn IPN” (2002-2011), „Pamięć i Sprawiedliwość” (2002-) i „Aparat Represji w PRL 1944-1989” (2004-2009).

Jeśli chodzi o czasopisma propagujące lewicową wizję społeczeństwa i dziejów, to pozyskaliśmy: „Nowe Drogi” (pojedyncze numery z lat 1950-1957), „Zeszyty Filozoficzne Nowych Dróg” (pojedyncze numery z lat 1950-1957), „Księdza Obywatela” (pojedyncze numery z lat 1950-1953), „Zeszyty Historyczne Nowych Dróg” (1951) i „Kuźnicę Kapłańską” (pojedyncze numery z lat 1953-1954).

Teksty prezentujące sztukę socrealistyczną oraz komunistyczne spojrzenie na historię i kulturę narodów Związku Sowieckiego publikowane były w czasopismach: „Искусство” (1949-1982) i „Советская этнография” (1980-1982).