Czasopisma kresowe

W miarę możności (co jest zależna od posiadanych finansów na zakupy antykwaryczne oraz podróży na Ukrainę i Białoruś) staramy się gromadzić czasopisma wydawane na Kresach. Dotychczas udało się zebrać następujące tytuły:

(1.) Z okresu międzywojennego:

„Miesięcznik Diecezjalny Łucki” (1927-1936): miesięcznik diecezji łuckiej, wydawany w latach 1927-1939 w Łucku;

„Oriens” (1933-1939): dwumiesięcznik wydawany w Krakowie, a później w Warszawie, pod redakcją ks. Jana Urbana TJ; zajmował się zagadnieniami unijnymi oraz działalnością duszpasterską Kościoła katolickiego obrz. bizantyjsko-słowiańskiego;

„Piński Przegląd Diecezjalny” (1927-1938): miesięcznik diecezji pińskiej, wydawany w latach 1927-1939 w Pińsku;

„Wiadomości Archidiecezji Wileńskiej” (1927-1938): miesięcznik archidiecezji wileńskiej, wydawany w latach 1926-1939.

(2.) Współczesne:

„Dziennik Kijowski (pojedyncze numery z lata 2004-2012): wydawany od 1992 r.  w Kijowie przez Związek Polaków na Ukrainie;

„Gazeta Lwowska” (1990-1999, 2005-2007): dwutygodnik wydawany w latach 1990-2007 we Lwowie przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej;

„Gazeta Polska” (pojedyncze numery z lata 2012-2015), tygodnik wydawany od 2002 r. w Żytomierzu, przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu;

„Kurier Galicyjski” (2009-2014), dwutygodnik wydawana od 2007 r. w Stanisławowie (Iwano-Frankowsku);

„Monitor Wołyński” (pojedyncze numery z lata 2012-2013): dwutygodnik wydawany od 2009 r. w Łucku, w języku polskim i ukraińskim;

„Nasza Wiara”/„Наша Вера” (pojedyncze numery z lat 1999-2009): kwartalnik religijno-kulturalny wydawany w Mińsku przez Archidiecezję Mińsko-Mohylewską, w języku białoruskim;

„Radość Wiary” (pojedyncze numery z lat 1996-1997, 2004-2007), kwartalnik Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. wydawany od 1991 r. we Lwowie;

„Semper Fidelis” (pojedyncze numery z lat 2007-2008): dwumiesięcznik Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, wydawany od 1989 we Wrocławiu;

„Wołanie z Wołynia” (1997-2016): dwumiesięcznik diecezji łuckiej, wydawanej od 1994 r. przez parafię w Ostrogu (redaktor: ks. Józef  Witold Kowalów).