Broszury propagandowe

Częścią biblioteczki podręcznej jest zbiór broszur propagandowych. W lutym 2017 r. posiadaliśmy przeszło 700 broszur pochodzących z lat 1946-1976. Dotyczą one ważnych w latach 50. i 60. tematów propagandowych: planu 6-letniego, „Ziem Odzyskanych”, krytyki USA i „rewizjonizmu niemieckiego”, historii Komunistycznej Partii Polski, poglądów klasyków marksizmu, kultu przywódców komunistycznych oraz pracy i gospodarki socjalistycznej.

Obok plakatu broszury, szczególnie w pierwszych latach rządów komunistów, były ulubioną formą oddziaływania na społeczeństwo.

Niewielka objętość publikacji oraz ich duże nakłady miały pomagać w kształtowaniu poglądów obywateli Polski socjalistycznej. Autorzy starali się przekonać czytelników nie tylko do zaakceptowania nowego ustroju, ale także do zaangażowania się w tworzenie „lepszego jutra” pod „świetlanym kierownictwem PPR (a później PZPR)”. Ukazywano „zgniliznę” imperialistycznego i kapitalistycznego świata zachodniego oraz sprzyjające rozwojowi robotników, chłopów i inteligencji państwa socjalistyczne.

Pomysłodawcy i wydawcy tego typu broszur uważali je za przejaw kultury masowej. Z rozdzielnika przekazywano je biblioteczkom robotniczym (zakładowym), bibliotekom wiejskim i osiedlowym, a także bibliotekom szkolnym.