Biblioteka podręczna

Biblioteka podręczna gromadzi encyklopedie, słowniki i literaturę pomocniczą do zagadnień podejmowanych przez pracowników i współpracowników pracowni. Publikacje, z wyłączeniem encyklopedii, słowników dotyczących zagadnień kulturowych i historycznych, zbiorów prawa (m.in. „Dzienników Ustaw” z lat 1918-1973) oraz katalogów diecezji, dzielą się na cztery grupy. Do pierwszej należą książki traktujące o historii Niemiec; do drugiej – o historii narodów i państw Europy Wschodniej i Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiej obecności na Wschodzie; do trzeciej – o dziejach lewicowej myśli politycznej (socjalizm i komunizm); do czwartej – o historii Polski Ludowej (Kościół, represje, opozycja, „Solidarność”).