Baza danych

Autorzy i wykonawcy programu „Podkowa” zdecydowali się upublicznić zebrane informacje dotyczące parafii kresowych. Praca nad ogólnodostępną bazą danych została podzielona na kilka części i etapów:

 

Część I:

Katalog parafii i obiektów sakralnych na Kresach Wschodnich RP i ziemiach rosyjskich

 

Obejmie on terytorium metropolii mohylewskiej w latach 1798-1925 (archidiecezja mohylewska, diecezje: żmudzka, wileńska, mińska, łucko-żytomierska, kamieniecka, tyraspolska), metropolii mohylewskiej z lat 1925-1939 (archidiecezja mohylewska, diecezje: mińska, żytomierska, tyraspolska i władywostocka oraz wikariatu apostolski Syberii), metropolii wileńskiej z lata 1925-1939 (archidiecezja wileńska oraz diecezje łomżyńska i pińska), metropolii lwowskiej w lat 1815-1925 (archidiecezja lwowska i diecezja przemyska), metropolii lwowskiej z lat 1925-1939 (archidiecezja lwowska oraz diecezje przemyska i łucka).

 

etap 1: Wprowadzenie podstawowych informacji o parafiach i obiektach sakralnych metropolii mohylewskiej (stan z 1914 r.)

etap 2: Identyfikacja miejscowości kościelnych na metropolii mohylewskiej współczesnej mapie geograficznych (mapa Google)

etap 3: Wprowadzenie o przynależności kościołów do jednostek administracji kościelnej i państwowej na Ziemiach Zabranych i ziemiach rosyjskich za lata (1772-1939)

etap 4: Wprowadzenie podstawowych informacji o parafiach i obiektach sakralnych archidiecezji lwowskiej (stan z 1939 r.)

etap 5: Identyfikacja miejscowości kościelnych archidiecezji lwowskiej na współczesnej mapie geograficznych (mapa Google)

etap 6: Wprowadzenie o przynależności kościołów do jednostek administracji kościelnej i państwowej w archidiecezji lwowskiej za lata (1772-1939)

 

Część II: Spis duchowieństwa kresowego

 

Na podstawie spisów duchowieństwa poszczególnych diecezji publikowanych od początku XIX w. zweryfikowanych na podstawie źródeł archiwalnych i literatury naukowej przy każdym kościele parafialnym i filialnym zostanie umieszczony spis duszpasterzy (proboszczów, administratorów, wikariuszy, filia listów, kapelanów i katechetów). Dane będą wprowadzane sukcesywnie dla poszczególnych parafii (według porządku diecezjalnego i dekanalnego).

 

etap 1: Wprowadzenie danych dotyczących duchowieństwa archidiecezji mohylewskiej oraz diecezji wileńskiej, kamienieckiej i łucko-żytomierskiej.

etap 2: Wprowadzenie danych dotyczących duchowieństwa diecezji żmudzkiej i mińskiej.

etap 3: Wprowadzenie danych dotyczących duchowieństwa diecezji tyraspolskiej.

etap 4: Wprowadzenie danych dotyczących archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej.

 

Cz. III. Dane statystyczne

 

Informacje na temat ludności w poszczególnych parafiach zostaną wprowadzona na podstawie spisów kościelnych i państwowych oraz danych zawartych w protokołąch wizytacyjnych. Dane będą wprowadzane sukcesywnie dla poszczególnych parafii (według porządku diecezjalnego i dekanalnego).

 

etap 1: Wprowadzenie danych dotyczących wiernych archidiecezji mohylewskiej oraz diecezji wileńskiej, kamienieckiej i łucko-żytomierskiej.

etap 2: Wprowadzenie danych dotyczących ludności diecezji żmudzkiej i mińskiej.

etap 3: Wprowadzenie danych dotyczących ludności diecezji tyraspolskiej.

etap 4: Wprowadzenie danych dotyczących ludności archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej.

 

Cz. IV. Spis miejscowości w poszczególnych okręgach parafialnych

 

Informacje zostaną wprowadzone na podstawie informacji opublikowanych w protokołach wizytacyjnych oraz oficjalnych spisach kościelnych (m.in. w schematyzmach diecezjalnych). Dane będą wprowadzane sukcesywnie dla poszczególnych parafii (według porządku diecezjalnego i dekanalnego).

 

etap 1: Wprowadzenie danych dotyczących okręgów parafialnych w archidiecezji mohylewskiej oraz diecezji wileńskiej, kamienieckiej i łucko-żytomierskiej.

etap 2: Wprowadzenie danych dotyczących okręgów parafialnych w diecezji żmudzkiej i mińskiej.

etap 3: Wprowadzenie danych dotyczących okręgów parafialnych w diecezji tyraspolskiej.

etap 4: Wprowadzenie danych dotyczących okręgów parafialnych w archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej.

 

Cz. V. Spis zachowanych akt metrykalnych

 

Spis aktów metrykanych obejmie księgi ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych w porządku parafialnym, z zaznaczeniem miejsce ich przechowywania.

 

etap 1: Wprowadzenie informacji o metrykaliach przechowywanych w archiwach Ukrainy.

etap 2: Wprowadzenie informacji o metrykaliach przechowywanych w archiwach Polski.

etap 3: Wprowadzenie informacji o metrykaliach przechowywanych w archiwach Litwy.

etap 4: Wprowadzenie informacji o metrykaliach przechowywanych w archiwach Białorusi.

etap 5: Wprowadzenie informacji o metrykaliach przechowywanych w archiwach Białorusi.

 

Cz. VI. Spis akt wizytacyjnych

 

Spis odnalezionych i zidentyfikowanych akt wizytacyjne zostani9e sporządzony w porządku parafialnym.

 

etap 1: Wprowadzenie informacji o wizytacjach parafii diecezji kamienieckiej i łukso-żytomierskiej.

etap 2: Wprowadzenie informacji o wizytacjach parafii diecezji mińskiej.

etap 3: Wprowadzenie informacji o wizytacjach parafii diecezji wileńskiej i żmudzkiej.

etap 4: Wprowadzenie informacji o wizytacjach parafii archidiecezji mohylewskiej i lowskiej.

 

Poniżej przedstawiamy wzorcową fiszkę dotyczącą parafii w Niemirowie na Podolu.

 

NIEMIRÓW

(ukr.) Немирів

 

Państwowa przynależność administracyjna:

Rzeczpospolita: województwo Bracław; powiat Bracław (1566-1672)

Imperium Osmańskie: ejalet Kamieniec Podolski (1672-1699)

Rzeczpospolita: województwo Bracław; powiat Bracław (1699-1793)

Imperium Rosyjskie: gubernia bracławska (1793-1795), namiestnictwo bracławskie (1795-1796), gubernia podolska (1796-1918); powiat Bracław (1793-1918)

Ukraińska Republika Ludowa: gubernia podolska; powiat Bracław (1918-1920)

Ukraińska Socjalistyczna Republika Rad: gubernia podolska; powiat Bracław (1920-1923)

Związek Sowiecki: gubernia podolska (1923-1930), obwód chmielnicki (1930-1991); rejon niemirowski (1923-1991)

Ukraina: obwód Winnica; rejon Niemirów (1991-)

 

Kościelna przynależność administracyjna:

diecezja łucka; dekanat Bracław (-1795)

diecezja latyczowska; archidiakonat Bracław (1795-1798)

diecezja kamieniecka; dekanat Bracław (1798-1867)

diecezja kamieniecka pod zarządem biskupa łuckiego i żytomierskiego; dekanat Bracław (1867-1918)

diecezja kamieniecka, dekanat Bracław (1918-1938)

diecezja kamieniecko-podolska, dekanat Murafa (1991-)

 

Kościół parafialny:

Kościół parafialny p.w. Opieki św. Józefa. Pierwsza świątynia została zbudowana w latach 1710-1726 na koszt Stanisława Potockiego, wojewody poznańskiego, i Józefa Potockiego, wojewody kijowskiego. Ze względu na zły stan budynku Józef Potocki w 1806 r. rozpoczął wznoszenie nowego, murowanego kościoła. Ukończył go w 1830 r. Bolesław Potocki. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy (przed 1799 r.) nabożeństwa odprawiały się w kaplicy szkolnej, znajdującej się w pałacu Potockich, również mocno zniszczonej. Ukończona świątynia była konsekrowana w 1838 r. przez bp. Mackiewicza. Kościół został odnowiony po pożarze (8 XII 1880 r.) z ofiar wiernych, dzięki staraniom ks. Dionizego Macińskiego, kanonika honorowego kapituły kamienieckiej. Kościół zamknięto 30 XI 1931 r. i zamieniono na teatr. Był czynny w latach 1941-1950. Po powtórnym zamknięciu wykorzystywano go jako dom kultury. Został zwrócony wiernym w 1990 r. (poświęcono go 16 V 1990 r.).

 

Plebani/ proboszczowie/ administratorzy:

Kazimierz Malski [przed 1792]

Andrzej Chotoniewski [1801]

Bp Józef Krzysztofowicz (1807-1810]

Tomasz Jastrzębski (1817-1826)

Jan Hamer (1826-1828): administrator (1826-1828)

Marcin Kuryański (1828-1835): administrator (1827-1835)

Jacek Antoszewski PhCand. (1835-1842)

Jan Ostapowicz (1842-1846): administrator (1842-1846)

Jan Hayman (1846-1858): administrator (1846-1848)

Leon Dombrowicz (1858-1862): administrator (1858-1862)

Dionizy Maciński SThMgr (1862-1893): administrator (1862-1893)

vacat (1893-1894)

Jan Ścisłowicz (1894-1895): administrator (1894-1995)

Romuald Sudnik (1895-1898): administrator (1895-1899)

Mieczysław Kłosowski (1899-1900): administrator (1899-1900)

Antoni Stawiński SThCand. (1900-1915?)

Eueniusz Krejtcheli baron von Szwertberg (1917-1924?)

Ignacy Łubieński, administrator ad interim [1924]

 

Wikariusze:

Piotr Offemberg (1792-1803]: komendarz (1792-1803]

Maciej Sperliński (Szperliński) SchP (1801-1805]: wikariusz applicatus [1801-1803], zastępca komendarza [1805]

Mikołaj Pytyński [1805-1807): komendarz [1805-1807)

Maciej Sperliński [1810-1814]: komendarz [1810-1814]

Franciszek Moskwicki h. Ślepowron (1813-1817): komendarz (1817)

Ludwik Pawłowicz SThCand. (1835-1837)

Dominik Adamowicz (1837-1842)

Karol Plichowski (1842-1845)

Michał Bassarski (1845-1848)

Franciszek Senenko (1848-1857): komendarz (1852-1855]

Ignacy Łagowski (1849-1854)

Wojciech Znamirowski SThD (1849-1857)

Piotr Zaremba (1856-1858): komendarz (1856-1858)

Leon Dombrowicz (1857-1859): komendarz (1857-1858)

Teofil Berezowski (1862-1865)

Jan Mianowski (1865-1880)

Wacław Maszewski (1880-1882)

Piotr Żmigrodzki (1882-1884)

Adam Smajżyński (1884-1887)

Władysław Szadurski (1887-1894)

 

Przebywał na terenie parafii:

Jan Grochowski (1849-1850)

 

Kościół filialny:

Ładyżyn, p.w. Wniebowzięcia NMP (przed 1797-przed 1799)

Pierwsza świątynia istniała przed 1606 r. (akta synodu łuckiego z 1726 r.). W 1737 r. Seweryn Potocki wybudował drewniany kościół. Został on odnowiony w 1805 r. z funduszy ks. Mikołaja Pytyńskiego. Nowy, murowany, postawiono w 1823 r. na koszt Michała Sobańskiego. Został on konsekrowany w 1850 r. przez bp. Łubieńskiego. Odnowiono go w 1908 r. z funduszy Michała Sobańskiego. Zamknięty w latach 30. XX w. (pełnił funkcję domu kultury). Zwrócony wiernym w stanie całkowitej ruiny.

 

Kapelan:

Józef Celiński (1797-1820)

 

Kaplice:

(1.) Niemirów, kaplica gimnazjalna (przed 1821)

 

Kapelani:

Aleksander Koprowski (1821-1834)

Jacek Antosiewicz PhCand. (1834-1842)

Piotr Zaremba (1841-1842)

Jan Ostapowicz (1842-1845)

Mikołaj Horodnicki SThMgr (1845-1861)

Erazm Kluczewski SThMgr (1861-1863)

Grzegorz Brzeziński (1863-1866]

Florian Wituszyński [1868-1896)

Jan Zagórski (1896-1900)

Mieczysław Kłosowski SThCand. (1900-1917)

 

(2.) Niemirów, kaplica pałacowa [1865]

 

(3.) Niemirów, kaplica cmentarna wybudowana w 1848 r. [1857-1882]

 

(4.) Peczara, kaplica (od 1911 kościół filialny) p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

Pierwsza, drewniana kaplica powstała przed 1805 r. Kościół murowany postawiono przed 1830 r. Nowy, również murowany, wybudowano w 1905 r. na koszt Franciszka Potockiego. Był jeszcze czynny w 1925 r. Odebrano go wiernym 8 VI 1934 r. Zachowany w dobrym stanie. Obecnie katolicka kaplica p.w. św. Andrzeja Boboli.

 

Kapelani:

Józef Celiński [1805-1806)

Florian Kamiński OSsT (1806-1810]

Rozmiecki OSsT [1814]

Józef Jacoński [1828]

Michał Łomnicki (1862-1863]

Ambroży Sikorski [1866]

Franciszek Czernecki [1869-1876)

Teofil Stawiński (1876-1882)

Lucjan Krajewski (1899-1902)

Tomasz Woźnicki (1903-1905): wikariusz par. w Niemirowie (1903-1905)

Władysław Szczęsnowicz (1905-1906): wikariusz par. w Niemirowie (1905-1906)

Piotr Mieleniewski (1906-1907): wikariusz par. w Niemirowie (1906-1907)

Konrad Moszkowski (1907-1908): wikariusz par. w Niemirowie (1907-1908)

Stanisław Domaniewski (1909-1911): wikariusz par. w Niemirowie (1909-1911)

Franciszek Szymkus (1911-1914): filialista (1913-1914)

Wiktor Oraczewski (1914-1915): filialista (1914-1915?)

Marian Lewicki (1916?-1918)

 

(5.) Kowalówka, kaplica drewniana [1805, 1865]

 

Liczba wiernych:

1797 (wizytacja): 1 511; 1799 (wizytacja): 857; 1801 (wizytacja): 1 137; 1803 (wizytacja): 1 137; 1805 (wizytacja): 1 636 (przy kościele parafialnym), 402 (przy kaplicy w Ładyżynie); 1 475; 1810 (wizytacja): 2 231; 1820 (wizytacja): 1 708; 1825 (wizytacja): 1 619; 1826 (wizytacja): 1 601; 1827 (wizytacja): 1 618; 1828 (wizytacja): 1 624; 1844 (wizytacja): 2 664; 1850 (wizytacja): 2 150; 1854 (wizytacja): 2 400; 1855 (wizytacja): 2 006; 1857-1861 (schematyzm): 2 116; 1858 (wizytacja): 2 116; 1862 (schematyzm): 2 687; 1862 (wizytacja): 1 839; 1863-1864 (schematyzm): 1 845; 1865-1866, 1868 (schematyzm): 1 850; 1873 (schematyzm): 2 175; 1874 (schematyzm): 2 036; 1875-1876 (schematyzm): 1 875; 1877 (schematyzm): 1 905; 1878 (schematyzm): 1 650; 1879 (schematyzm): 1 875; 1880 (schematyzm): 1 647; 1881 (schematyzm): 1 509; 1882 (schematyzm): 1 569; 1883 (schematyzm): 1 660; 1884 (schematyzm): 1 753; 1885 (schematyzm): 2 085; 1886 (schematyzm): 2 258; 1887 (schematyzm): 1 845; 1888 (schematyzm): 1659; 1889 (schematyzm): 1761; 1890 (schematyzm): 1 695; 1891 (schematyzm): 1 707; 1892 (schematyzm): 1 665; 1893 (schematyzm): 1 631; 1894 (schematyzm): 1 667; 1895-1897 (schematyzm): 1 675; 1898-1899 (schematyzm): 1 849; 1900 (schematyzm): 1 800; 1901 (schematyzm): 1 8 43; 1902 (schematyzm): 1 200; 1903 (schematyzm): 1 225; 1904 (schematyzm): 1 245; 1905 (schematyzm): 1 266; 1906 (schematyzm): 1 244; 1907 (schematyzm): 1 308; 1908 (schematyzm): 1 320; 1909 (schematyzm): 1 329; 1910 (schematyzm): 1 331; 1911 (schematyzm): 1 338; 1912 (schematyzm): 1 340; 1913 (schematyzm): 1 346; 1914 (schematyzm): 1 350; 1915, 1917 (schematyzm): 1 352; 1918 (schematyzm): 1 275

 

Okręg parafialny:

miasta: Niemirów, Niemirow (1797, 1799, 1830, 1853); Peczara (1797, 1799, 1830, 1853)

wsie: Bebłow, Bobłów (1797, 1799, 1830, 1853); Berezowka Muchowiecka, Berezówka Muchowiecka (1797, 1799, 1830, 1853); Berezowka, Berezówka, Berezówka Łuczańska (1797, 1799, 1830, 1853); Bondarowka, Bondarówka, Bondurówka, Bandorówka, Bednarowka (1797, 1799, 1830, 1853); Bondury, Bondurów (1830, 1853); Buszyńce (1799); Buszynka Muchowiecka, Buszyńka Muchowiecka (1830, 1853); Chwastowce, Fastowce (1830, 1853); Ciepielowka, Czepelowka, Czepelówka, Cienielowka (1797, 1799, 1830, 1853); Czekałapowka, Czekołapówka (1830, 1853); Dańkowa, Dankowce, Dankówka (1797, 1830, 1853); Dubowczyk (1797, 1799, 1830, 1853); Ferdynandowka, Ferdynandówka (1830, 1853); Gwozdow, Gwozdów, Howozdow (1830, 1853); Heryńki, Hirenki, Girenki (1830, 1853); Hołowienki, Hołowenki, Hołoweńki (1830, 1853); Hunka, Huńka, Huńki (1797, 1799, 1830, 1853); Jary (1830, 1853); Jazwińki, Jażwinki, Jóźwinki (1830, 1853); Jezioro (1830, 1853); Josypeńki, Josypenki (1830, 1853); Kanawa, Kunawa (1797, 1799, 1830, 1853); Karolina (1799, 1830, 1853); Kniaże, Kniaża (1830, 1853); Korowayna, Korowajna (1797, 1799, 1830, 1853); Kowalowka, Kowalówka (1797, 1799, 1830, 1853); Krzykowa, Krzykowce, Krykowce, Kozykowce (1797, 1799, 1830, 1853); Łuka (1799, 1830, 1853); Manasterek, Monastyrek, Monasterek (1797, 1799, 1830, 1853); Marianowka, Maryanowka, Maryanówka (1797, 1799, 1830, 1853); Marowka (1797); Masłowka, Masłówka (1830, 1853); Mazurowka, Mazurówka (1830, 1853); Medwcza, Medweża, Medweza, Medweże, Medweżka, Medwedza (1797, 1799, 1830, 1853); Muchowce (1797, 1799, 1830, 1853); Nikoporowce, Nikiporowce, Nikiforowce, Nikiforówka (1797, 1799, 1830, 1853); Ometyńce, Ometynce, Omiatyńce, Omiecińce (1797, 1799, 1830, 1853); Ostapkowce (1830, 1853); Ostełopow, Ostołopów, Ostołupów (1797, 1799, 1830, 1853); Osypenki (1799, 1830, 1853); Piasoczyn, Piesoczyn (1797, 1799, 1830, 1853); Potok (1797, 1799, 1830, 1853); Raczki (1797, 1799, 1830, 1853); Ruban, Rubań (1797, 1799, 1830, 1853); Saszki, Sażki, Szaski, Szaszki (1797, 1799, 1830, 1853); Siedliszcze, Sieliszcze (1797, 1799, 1830, 1853); Siepaczki, Sipaczki (1830, 1853); Sokulec, Sokólec, Sokolec (1830, 1853); Sołowińce, Saławińce, Sutowince (1797, 1799, 1830, 1853); Sołudki, Szołudki, Szałuńki, Szułuńki, Szełudki, Żołudki (1797, 1799, 1830, 1853); Sorokotiażynce, Sierokaczczencze, Sierokotiarzyńce (1799, 1830, 1853); Spodachy, Spodochy (1830, 1853); Strzelczyńce, Strzelczenice (1797, 1799, 1830, 1853); Suprunowka, Suprunówka, Suprunkowce (1797, 1830, 1853); Szczesliwa, Szczęśliwa (1797, 1799, 1830, 1853); Węglarka (1830, 1799, 1853); Wielki Las, Wielkilas (1797, 1799, 1830, 1853); Wołowodowka, Wołowodówka (1797, 1799, 1830, 1853); Worobijowka, Worobijówka, Worodiiowka (1797, 1799, 1830, 1853); Woytowce, Woytówce, Wojtowce (1797, 1799, 1830, 1853); Zacharyaszówka (1830, 1853); Zarudyna, Zarudyńce, Zarudence, Zarodeńce (1797, 1799, 1830, 1853)

 

Księgi metrykalne:

Ochrzczonych: 1772-1826, 1834-1838, 1843: PAOCh f. 904, op. 28, sp. 58; 1873: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 1; 1876: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 2; 1877: PAOCh f. 904, op. 31, sp.1; PAOCh f. 904, op. 5, sp. 1; 1881: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 2; 1882: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 3; 1883: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 4; 1884: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 5; 1885: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 6; 1886: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 7; 1887: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 8; 1888: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 9; 1889: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 1; 1890: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 2; 1891: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 3; 1892: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 4; 1893: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 5; 1894: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 6; 1895: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 10; 1897: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 11; 1898: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 12; 1899: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 13; 1900: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 14; 1901: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 15; 1903: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 6; 1904: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 11; 1905: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 15; 1906: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 20; 1907: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 25; 1908: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 30; 1909: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 35; 1910: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 40; 1911: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 45; 1912: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 50; 1913: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 54; 1914: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 59; 1915: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 64; 1916: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 69;

Małżeństw: 1796-1802, 1835-1838, 1843: PAOCh f. 904, op. 28, sp. 58; 1873: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 1; 1876: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 2; 1877: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 3; 1878: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 4; 1879: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 5; 1880: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 1; 1881: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 2; 1882: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 3; 1883: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 4; 1884: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 5; 1885: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 6; 1886: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 7; 1887: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 8; 1888: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 9; 1889: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 1; 1890: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 2; 1891: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 3; 1892: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 4; 1893: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 5; 1894: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 6; 1895: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 10; 1897: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 11; 1898: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 12; 1899: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 13; 1900: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 14; 1901: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 15; 1903: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 6; 1904: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 11; 1905: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 15; 1906: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 20; 1907: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 25; 1908: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 30; 1909: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 35; 1910: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 40; 1911: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 45; 1912: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 50; 1913: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 54; 1914: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 59; 1915: PAOCh f. 904, op. 11, сп.64; 1916: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 69;

Zmarłych: 1796-1802, 1834-1838, 1843: PAOCh f. 904, op. 28, sp. 58; 1873: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 1; 1876: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 2; 1877: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 3; 1878: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 4; 1879: PAOCh f. 904, op. 31, sp. 5; 1880: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 1; 1881: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 2; 1882: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 3; 1883: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 4; 1884: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 5; 1885: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 6; 1886: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 7; 1887: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 8; 1888: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 9; 1889: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 1; 1890: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 2; 1891: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 3; 1892: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 4; 1893: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 5; 1894: PAOCh f. 904, op. 3, sp. 6; 1895: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 10; 1897: PAOCh f. 904, op. 5, f. 904, op. 5, sp. 14; 1901: PAOCh f. 904, op. 5, sp. 15; 1903: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 6; 1904: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 11; 1905: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 15; 1906: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 20; 1907: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 25; 1908: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 30; 1909: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 35; 1910: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 40; 1911: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 45; 1912: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 50; 1913: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 54; 1914: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 59; 1915: PAOCh f. 904, op. 11, сп.64; 1916: PAOCh f. 904, op. 11, sp. 69.

 

Wizytacje:

1797: PAOŻ f. 178, op. 51, sp. 3, k. 8v-9; 1799: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 258-261; 1800: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 262-263v (inwentarz); 1801: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 268-270v, 271-273; 1803: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 264v-265; 1804 (?):PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 265v-266; 1805: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 32v-33 ; 1810: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 42-42v; 1814: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 275-279; 1817 (?):PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 280-281v; 1817: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 282-299; 1820: PAOCh f. 685, op. 4, sp. 7, k. 300-312 – 284; 1825: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 2, k. 238-239; 1826: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 3, k. 149-149v; 1827: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 4, k. 128-128v; 1828: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 4, k. 325-325v; 1844: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 22, k. 400-404; 1846: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 34, k. 99; 1847: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 41, k. 96; 1848: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 41, k. 97; 1849: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 23, k. 95; 1850: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 58, k. 354-359; 1852: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 73, k. 92-92v; 1853: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 78, k. 106-106v; 1854: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 83, k. 96-96v; 1855: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 90, k. 87-87v; 1857: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 103, k. 138-138v; 1858: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 110, k. 81-81v; 1862: PAOCh f. 685, op. 2, sp. 133, k. 359-367

 

Schematyzmy:

18131850 s. nlb.; 1851 s. 92, 105; 1852 s. 104, 116, 120; 1853 s. nlb.; 1854 s. 91, 106, 109. 112; 1855 s. 91. 106; 1856 s. 101, 116, 121, 125; 1857 s. 105-106, 125, 127; 1858 s. 107-108, 123, 131; 1859 s. 102, 116; 1860 s. 97, 115, 116; 1861 s. 147; 1862 s. 84; 1863 s. 81; 1864 s. 75; 1865 s. 76; 1866 s. 79-80; 1868 s. 47; 1869 s. 56-57; 1872 s. 72; 1873 s. 110; 1874 s. 112; 1875 s. 109; 1876 s. 51; 1877 s. 51; 1878 s. 103; 1879 s. 79-80; 1880 s. 78-79; 1881 s. 60; 1882 s. 56; 1883 s. 75; 1884 s. 79; 1885 s. 81; 1886 s. 80; 1887 s. 84; 1888 s. 81; 1889 s. 54; 1890 s. 78; 1891 s. 83-84; 1892 s. 60; 1893 s. 58; 1894 s. 58-59; 1895 s. 78-79; 1896 s. 59; 1897 s. 59; 1898 s. 59; 1899 s. 60; 1900 s. 63; 1901 s. 63; 1902 s. 87-88; 1903 s. 61; 1904 s. 45-46, 68; 1905 s. 154; 1906 s. 136; 1907 s. 137; 1908 s. 131; 1909 s. 132; 1910 s. 130; 1911 s. 130; 1912 s. 122; 1913 s. 31; 1914 s. 139; 1915 s. 147; 1917 s. 33; 1918 s. 66, 68.

 

Pierwsza część prac nad stworzeniem baz danych została przeprowadzona w latem i jesienią 2017 r. Zrealizowano je przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Województwa Małopolskiego.

Prace prowadzone były przez Fundację Badań Europejskich „Sarmacja” (prezes mgr Zdzisław Jurkowski) oraz pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana II w Krakowie w ramach działań podejmowanych przez Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej (dr Marek Hałaburda, ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak).