Współpraca pomiędzy Pracownią a panią prof. Lubow Żwanko z Charkowa

19-11-2018
Konferencje i sesje

W ostatnim czasie nawiązana została współpraca pomiędzy Pracownią a panią prof. Lubow Żwanko z Charkowa. W swojej pracy badawczej zajmuje się polską diasporą w Charkowie i dawnej guberni charkowskiej. Jest autorką słownika Polaków mieszkających i pracujących w tym mieście od […]

Protokoły z rozmów z osobami przybyłymi z Polski do Rzymu w 1939 i 1940 r.

23-05-2017
Źródła do badań historycznych

Podczas porządkowania Archiwum Hospicjum i Kościoła p.w. św. Stanisława w Rzymie natrafiono na kilka jednostek archiwalnych pierwotnie wchodzących w skład archiwum Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Najcenniejszym z nich wydaje się maszynopis mówiący o sytuacji na ziemiach polskich pod […]

Pamiątki po Wielkiej Wojnie

23-05-2017
Zbiory własne

W zbiorach pracowni znajduje się niewielka kolekcja pamiątek związanych z I wojną światową. Należą do nich: niemieckie propagandowe kartki pocztowe, niemiecki notatnik żołnierski, karty pocztowe pisane przez Polaków, austriackich jeńców wojennych w Rosji, urzędowe informacje o śmierci bliskich przesyłane rodzinom […]

„Piński Przegląd Diecezjalny”

23-05-2017
Biblioteka

Diecezja pińska   Po ustanowieniu granicy pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką reaktywowana w 1917 r. diecezja mińska znalazła się po obu stronach kordonu. W graniach Polski w całości lub częściowo znajdowało się 8 dekanatów z 53 parafiami, a na terytorium […]

Udział studentów w porządkowaniu Archiwum Hospicjum i Kościoła św. Stanisława w Rzymie

23-05-2017
Współpraca ze studentami

Jesienią 2016 r. zakończono pierwszą część wieloletniego programu porządkowania archiwum przechowywanego przy polskim hospicjum i kościele p.w. św. Stanisława w Rzymie. Prace prowadzono w latach 2009-2016. W tym okresie uporządkowano część zbiorów archiwalnych i sporządzono katalog obejmujący 9 858 jednostek […]

Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezji łuckiej i żytomierskiej (1920-1925)

23-05-2017
Publikacje

W drugim obszarze badań prowadzonych przez pracownię opublikowano 8 tomów Katalogów kościołów i duchowieństwa łacińskich diecezji kresowych (1798-1939). Zamiarem autorów jest scalenie w kilkudziesięciu tomach informacji publikowanych w spisach kościołów i duchowieństwa diecezji kresowych. Zebrane w ten sposób dane mają […]

Program „Podkowa” – prace podejmowane w 2017 r.

23-05-2017
Programy badawcze i granty

Program Opracowania i Digitalizacji Archiwów Kościelnych na Wschodzie   W roku 2017 fundacja „Sarmacja”, z którą współpracują naukowcy i studenci związani z pracownią (fundacja powołana do współpracy naukowej z pracownią), uzyskała dwa granty. Pierwszy z nich pn. „PODKOWA 2017. Program […]